Sommer betyder højsæson for fritidsjob. Hvert år debuterer tusindvis af unge i fritidsjobs på det danske arbejdsmarked. Den debut skulle gerne blive en succes for både de unge, deres forældre og arbejdsgiverne.

Fagforeningerne 3F og HK sætter i sommeren fokus på regler, tips og tricks for at hjælpe fritidsjobberne godt i gang med arbejdslivet. Fagforeningerne gennemfører både et informationsmøde og sender Jobpatruljen ud i sommerlandet.

Kontrakt giver sikkerhed

”Husk at få en ansættelseskontrakt med din arbejdsgiver! Alt for mange unge arbejder uden en ansættelseskontrakt. Unge har krav på at få en kontrakt, når arbejdstiden overstiger 8 timer om ugen i en måned. Vi opfordrer imidlertid til, at alle fritidsjobbere får en kontrakt – uanset hvor mange timer de arbejder”, lyder et godt råd fra Ida Bang Jensen, Ungdomskonsulent hos HK Nordjylland og tovholder på Jobpatruljen.

”Sørg også for at få aftalt en rimelig løn. Vi har ingen lov om mindsteløn i Danmark, men overenskomsterne kan fortælle, hvad lønnen som minimum bør ligge på. Vær samtidig meget opmærksom på, at ungarbejdere også har krav på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet at de unge skal beskyttes mod for eksempel tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, mobning og chikane fra kolleger og kunder. Vi ser desværre hvert år urimeligt lavt lønnede unge, som samtidig færdes i et farligt arbejdsmiljø”, fortæller Ida Bang Jensen.

Når sygdom rammer

Et andet stort tema er ifølge Jobpatruljen sygdom. Når de unge fritidsjobbere bliver syge tror mange, at de selv skal sørge for en afløser på den vagt de bliver syge fra. Men det er altså arbejdsgiverens ansvar at lede og fordele arbejdet – også når en fritidsjobber rammes af sygdom. Sådan lyder budskabet fra Jobpatruljen.

De voksne kolleger spiller også en vigtig rolle for, at fritidsjobberne kommer godt i gang på arbejdsmarkedet.

”Det er vigtigt at vi alle, også os som er i forældre eller bedsteforældregenerationen, bidrager til at hjælpe vores unge nye kolleger godt i gang på arbejdspladsen. Vi har alle en interesse i, at fritidsjobberne får en god begyndelse på arbejdslivet, og at de fra starten vænner sig til, at det er et fælles ansvar for os som lønmodtagere at sikre og fastholde gode løn og arbejdsforhold. Og det gælder uanset om vi er fuldtidsarbejdende, deltidsansatte eller fritidsjobbere”, understreger Kirsten Estrup Madsen, Afdelingsformand i HK Nordjylland.

”Heldigvis oplever vi år for år fremgang og vores store indsats med at informere og rådgive bærer frugt. Flere og flere arbejdsgivere og fritidsjobbere kender – og følger – reglerne. Jeg håber, at vi i sæsonen 2021 vil se, at denne positive udvikling fortsætter. For det vil betyde, at endnu flere unge har fået et godt fritidsjob – til glæde for dem selv, deres forældre – og deres arbejdsgiver”, fortæller Line Petersen, der fuld af forventning glæder sig til at drage ud med Jobpatruljen for at besøge fritidsjobbere i Nordjylland i ugerne 28 og 29 i sommeren 2021. Jobpatruljen kommer på besøg ude i sommerlandet og alle interesserede er velkomne til at kontakte Jobpatruljens mange frivillige for at få gode råd og en snak om, hvordan fritidsjobberne får nogle gode og sikre arbejdsforhold – og en god start på voksenlivet på arbejdsmarkedet.

Jobpatruljen rådgiver

Jobpatruljen rådgiver unge, forældre og arbejdsgivere om gode arbejdsforhold for unge (foto: CompanYoung). 

Fakta om Jobpatruljen:

  • Jobpatruljen har gennem snart 42 år rådgivet og vejledt unge fritidsjobbere om deres rettigheder.
  • I 2021 kører Jobpatruljen i Nordjylland i uge 28 og 29.
  • Jobpatruljen består af frivillige unge mennesker, som med støtte fra fagforeningerne 3F og HK, hvert år besøger hundreder af virksomheder, hvor unge er ansat.
  • Find mere information på www.jobpatruljen.dk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesserede kan få mere at vide om fritidsjob og Jobpatruljen ved at kontakte HK’s ungdomskonsulent Ida Bang Jensen, mobil 2810 6319, mail: ida.bang.jensen@hk.dk