Katharina Hauge Antonsen og Susanne Thorsø

Socialformidler – en glædelig nyhed

I vores sidste nyhedsbrev fortalte vi lidt om Socialformidler uddannelsen, som i øjeblikket kun udbydes i Århus, Odense og København. Det er lykkes HK-afdelingen, at få VIA til at oprette et uddannelsesforløb i Aalborg med start i januar 2022. Vi forventer at tilmeldingen til uddannelsen starter efter sommerferien. 

Det er vigtigt, at vi får samlet 18-20 personer så vi kan få oprettet et lokalt hold i Aalborg. 
Vi kommer lokalt til at gøre lidt mere reklame, når ansøgerfristen nærmer sig.

 

Organisationsgrad – ansatte på HK Kommunals overenskomst

Det er lidt som at få en julegave, når vi modtager organisationsanalysen fra HK Kommunals sekretariat. Vi er stadig førende i Nordjylland med en høj organisationsgrad på over 80 procenten på vores fuldtidsansatte medlemmer. Tallene giver bestyrelsen et godt indblik i, at vi overordnet har godt fat i de ansatte i kommuner og region. 

En organisationsgradsanalyse er lavet ved at krydse oplysninger fra HK’s medlemsregister med Kommunernes og Regionernes Løndatakontors oplysninger om ansatte i kommuner og regioner. Herved fås et tal for antallet af ansatte i kommuner og regioner, som er medlem af HK, og det er muligt at beregne en organisationsgrad. For en god ordens skyld kan vi fortælle, at alle regler for GDPR er overholdt.

På bestyrelsens næste møde vil vi dykke mere ned i analyse for at se om der er områder vi kan lave nogle særlige indsatser for faggrupper.

På vej tilbage til en normal hverdag

Det ser ud til at corona-krisen lige så stille slipper sit tag i os. Flere er på vej tilbage på arbejdspladsen, på vej til at blive vaccineret og måske er sommeren også på vej. 

Vi har lært rigtig meget, også om hjemmearbejdet. Lige siden nedlukningen i marts 2020 har hjemmearbejdet været et emne, som har været dybt rodfæstet i vores hverdag. En rundspørge blandt HK Kommunal´s medlemmer viser, at hele 85 procent har været sendt hjem under corona-pandemien. 
Derfor har vi i fællesskab i hele HK Kommunal besluttet, at indgå et 3-årigt forskningssamarbejde med DTU Management. Samarbejdet har til formål at undersøge hjemmearbejdet som arbejdsform. Helt konkret vil projektet tage udgangspunkt i to kommuner og en regional arbejdsplads, hvor man ud fra deres erfaringer blandt andet vil undersøge, hvordan en hybrid arbejdsform med både hjemmearbejde og fysisk fremmøde påvirker medarbejdernes løsning af arbejdsopgaverne.
Men projektet vil også undersøge andre relevante aspekter af hjemmearbejdet som arbejdsform.

Det bliver utrolig spændende at følge projektet. 

Bedste hilsner fra 

Formand Katharina H Antonsen
Næstformand Susanne Thorsø