Alle ansatte på landets biblioteker skulle være indbudt til at svare på et spørgeskema, der handler om, hvilke kompetencer der er nødvendige, hvis bibliotekerne i fremtiden skal udfylde rollen som demokratisk mødested.

Det er vigtigt, at også de HK-ansattes stemme bliver hørt, og det kan du bidrage til ved at sende opfordringen videre til de ansatte på bibliotekerne, som du er TR for.

Spørgeskemaet indgår i et projekt, som HK Kommunal deltager i sammen med KL og Forbundet Kultur og Information. Under overskriften "Bibliotekerne får nye opgaver og det kræver nye kompetencer hos medarbejderne" har Viden på Tværs tidligere omtalt projektet.

Spørgeskemaet, der skal besvares senest fredag 11. juni 2021, finder du her.