Mand sidder ved skrivebord med telefon til øret.

Virksomheder, der har modtaget lønkompensation, skal dokumentere, at de ansatte faktisk har været hjemsendt. Det foregår via Erhvervsstyrelsens slutafregning, og her har tillidsrepræsentanten også en rolle. Find ud af, hvad du kan gøre. 

 

Har din virksomhed fået lønkompensation? I så fald får du som tillidsrepræsentant formentlig et brev fra Erhvervsstyrelsen, som beder dig bekræfte de oplysninger, din virksomhed gav, da de søgte om at få del i ordningen og sendte ansatte hjem på fuld løn – en såkaldt attestation af slutafregningen.

- Det, de beder dig om, er at tjekke, om de ansatte, der er søgt lønkompensation for, rent faktisk har været ansat og hjemsendt. Og det gør Erhvervsstyrelsen for at få besked om, hvorvidt virksomhederne har handlet korrekt eller i strid med lønkompensationsordningen, siger Kim Jung Olsen, som er faglig chef i HK Privat, og understreger:

Det er virksomheden, der er ansvarlig for, at de oplysninger, de på tro og love har indberettet til Erhvervsstyrelsen, er korrekte. Derfor har du som tillidsrepræsentant ikke handlepligt. Og du vil i udgangspunktet heller ikke blive sanktioneret, hvis du undlader at gøre Erhvervsstyrelsen opmærksom på forhold, der kan have betydning for kompensationsordningen. 
Den faglige chef forklarer, at det er virksomheden, der bestemmer, hvilke tillidsrepræsentanter der skal attestere, hvis der er flere, og så indsende deres navne og e-mails til Erhvervsstyrelsen.

Fristen for at attestere oplysningerne er 30. september. Vælger du at attestere dine kollegers hjemsendelsesperiode(r), er du ifølge Erhvervsstyrelsen med til at kvalitetssikre de oplysninger, de har fået.

Find guiden til, hvordan du gør, her

 

Whistleblow trygt eller søg aktindsigt

Kim Jung Olsen forklarer, at der derudover er oprettet en whistleblowerordning, som alle medarbejdere kan indberette oplysninger til. Ordningen er – helt ekstraordinært – undtaget fra de almindelige regler om aktindsigt i den offentlige forvaltning.

- Det betyder, at virksomhederne ikke har mulighed for at få indsigt i blandt andet person- eller sagsoplysninger, så tillidsrepræsentanter og medarbejdere skulle anonymt, fortroligt og sikkert via styrelsens whistleblowerordning kunne indberette oplysninger, siger Kim Jung Olsen, og fortsætter:

[FAKTA]

HER FINDER DU WHISTLEBLOWERORDNINGEN

Orienter erhvervsstyrelsen anonymt, fortroligt og sikkert.

1. Gå ind på virksomhedsguiden.dk/corona
2. Rul ned og klik på "Anmeld svindel med kompensation".
3. Nu er du på siden med beskrivelse af whistleblower-ordningen. Klik på knappen "Brug whistleblowerordningen".
4. Log ind på Virk.dk  med dit eget NemID.
5. Klik på "Start selvbetjening".

Du skal oplyse CVR-nummeret på den virksomhed, som din henvendelse handler om. Det finder du på datacvr.virk.dk , hvor du blandt andet kan søge på virksomhedens navn, adresse eller telefonnummer. 

 

 
Vis mere

 

- Til gengæld har tillidsrepræsentanter og medarbejdere mulighed for at få fuld aktindsigt i virksomhedens ansøgning, hvis I skulle have mistanke om, at der er indsendt oplysninger i strid med de faktiske forhold. Inden du gør det, vil jeg dog anbefale dig at kontakte din HK-afdeling, som i øvrigt også kan søge om aktindsigt, hvis du er tryggere ved det, siger Kim Jung Olsen.


LØNKOMPENSATIONSORDNING

I marts 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere.
De lønmodtagere, det drejede sig om, blev orienteret om, at virksomheden havde0 modtaget lønkompensation i nogle eller alle dage – oplysninger, Erhvervsstyrelsen sendte til lønmodtagers e-Boks. Her fremgik det, at: 
- Hvis oplysninger ikke er korrekte, bedes du straks informere Erhvervsstyrelsen. Ønsker du at gøre dette anonymt, skal du benytte Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning på virk.dk Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsens kontrolindsats på virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen kan ved den efterfølgende kontrol anmode virksomheden om supplerende dokumentation for virksomhedens kompensationsberettigede udgifter, herunder at oplysningerne bekræftes af en uafhængig revisor.
Det er de oplysninger, Erhvervsstyrelsen nu vil have tillidsrepræsentanter til at berigtige.