HK Handel MidtVest har på kun to uger fået seks henvendelser fra elever, der har valgt at ophæve deres uddannelsesaftale - efter prøvetiden.

 

- Det er rigtigt mange. Der er tale om elever, der har været sygemeldte og har valgt at ophæve deres uddannelsesaftale efter prøvetiden, uden de helt har forstået konsekvenserne, fortæller Susanne Sommerlund, formand for HK Handel MidtVest.

 

Pige i gang med at tælle op i grøntsagsafdeling.

 

Kend konsekvenserne

Ifølge Rina Lørup Hoff, der er faglig sagsbehandler i HK Handel MidtVest, kan en uddannelsesaftale ikke ophæves efter prøvetiden. Men i praksis sker der er undtagelser, og her er det vigtigt at kende konsekvenserne:

 

  • Aftalen ophæves ensidigt af arbejdsgiveren. Her kan HK komme på banen og rejse krav om erstatning. Hvis arbejdsgiveren uberettiget ophæver en uddannelsesaftale, har du som elev krav på godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for tab af uddannelsesgode. Er elevforholdet omfattet af funktionærloven, kan du desuden have krav på minimalerstatning. Minimalerstatningen svarer til den løn, du skulle have haft, hvis du var blevet opsagt med tre måneders varsel. Du kan komme i skolepraktik.

  • Aftalen ophæves gensidigt af arbejdsgiveren og eleven. Her kan hverken arbejdsgiver eller elev rejse krav om erstatning. Men du vil være omfattet af karantæneregler, når der er tale om selvforskyldt ledighed, og det kan have betydning i forhold til udbetaling af kontanthjælp eller dagpenge. Du kan ikke komme i skolepraktik.

  • Aftalen ophæves ensidigt af eleven. Ophæver du uddannelsesaftalen uden gyldig grund, kan arbejdsgiveren kræve en godtgørelse, og du vil også skulle dække omkostninger til søgning af ny elev. Du vil være omfattet af karantæneregler, når der er tale om selvforskyldt ledighed, og det kan have betydning i forhold til udbetaling af kontanthjælp eller dagpenge. Du kan ikke komme i skolepraktik.

 

Kontakt os

- Vi anbefaler, at du altid kontakter os, hvis din arbejdsgiver ønsker at ophæve eller har ophævet uddannelsesaftalen, eller hvis du selv overvejer at ophæve uddannelsesaftalen. Det samme gælder, hvis du oplever problemer i dit elevforhold, lyder det fra Susanne Sommerlund.

 

- Vi kan tage en dialog både med dig men også med din arbejdsgiver og måske få ændret vilkårene for, hvordan ophævelsen skal foregå, måske en senere fratrædelse. Det kan også være, at en ophævelse helt kan undgås. Hvad er udfordringen for dig, mangler der noget på uddannelsesplanen? Måske kan uddannelsesperioden forlænges, hvis du har været syg en periode, beretter hun.

 

- Kontakt os hurtigst muligt. Jo tidligere, vi kommer på banen, jo bedre kan vi hjælpe dig, understreger Susanne Sommerlund.

Artiklen er opdateret 08. juni 2021

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.