Lene Roed. Formand for HK Kommunal

- Til trods for et løft på 1,4 milliarder kroner og en velkommen kompensation for de coronarelaterede ekstraudgifter undgår vi ikke, at den borgernære, kommunale velfærd kommer under pres til næste år.

Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, om den netop indgåede aftale mellem finansministeren og KL om næste års kommuneøkonomi.

Genopretning af velfærd mangler

HK Kommunals formand anerkender, at den aftalte økonomiske ramme lige akkurat matcher behovet for, at der tilføres flere penge til det stigende antal børn og ældre. Men hun er skuffet over, at man ikke for alvor har taget fat på at genoprette en kommuneøkonomi, der ifølge Lene Roed har ligget underdrejet i en årrække.

- Der burde være et råderum i dansk økonomi, der kan sikre, at de offentlige servicetilbud kan følge den almindelige velstandsudvikling i samfundet. Det er ikke sket. Samtidig har finansministeren ikke kunnet finde penge til de stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Det er også skuffende, siger Lene Roed.

Alle taber ved besparelser på administrationen

Kommunerne vil ifølge HK Kommunals formand derfor i 2021 være tvunget til at foretage svære prioriteringer- også ud over de 400 millioner kroner, der i aftalen er betegnet som velfærdsprioriteringer.

- Det betyder erfaringsmæssigt, at nogle kommuner peger på besparelser på administrationen for at finansiere andre velfærdsområder. Men når man fyrer HK’ere, betyder det bare, at det administrative arbejde skubbes over på andre faggrupper. SOSU’en, pædagogen og læreren, der ikke er uddannet i administration, får dermed mindre tid til kerneopgaven. Alle taber ved den øvelse, siger Lene Roed.

HK Kommunals formand opfordrer kommunerne til ikke at lade de såkaldte omprioriteringer ramme de i forvejen hårdt pressede kommunale medarbejdere.

- Så mit råd til kommunerne skal være at kigge på opgaverne. Og hvis de ikke forsvinder, er det en meget dårlig ide at spare på medarbejderne, siger Lene Roed.

Den økonomiske ramme, kommunerne har at gøre med næste år, giver ifølge HK Kommunals formand på ingen mulighed for at genoprette noget af den velfærd, der igennem en lang årrække er blevet udhulet med 30.000 færre kommunale hænder til følge.

Artiklen er opdateret 09. juni 2021