Gitte Fynbo Biller, laborant. Aarhus Universitet, institut for biomedicin. 43 år, tillidsrepræsentant siden 2014. Medlem af DL-F’s bestyrelse siden 2018.

 

Det er vigtigt at have en DL-F bestyrelse fordi:

- Det er jo en måde at samles om vores fag. Ved at have en bestyrelse med medlemmer fra forskellige virksomheder - både offentlige og private - og fra hele landet, får vi repræsenteret rigtigt mange medlemmer. Bestyrelsen er vigtig, fordi den kan diskutere, hvor vi bevæger os hen i faget, hvordan vi skal uddanne os i fremtiden og hvad der rører sig i faget. Det er også vigtigt i forhold til HK, at vi gør opmærksomme på os selv, så vi ikke bliver ”glemt” i det store forbund.

 

Det har jeg personligt fået ud af at være med i bestyrelsen:

- Jeg har fået en større indsigt i de forskelligheder, der er i faget. Som ansat på et universitet er det vigtigt, at jeg også ved hvad der sker på de private arbejdspladser. Jeg har desuden fået et supergodt netværk, som jeg kan bruge i mit arbejde som TR. Og gennem TR-netværket i DL-F har jeg fået mange kontakter, som jeg kan sparre med. Det betyder meget.

 

Jeg vil anbefale andre at stille op, fordi:

- Det giver en masse – både fagligt og personligt. Man får en stor berøringsflade, og dit netværk udvides meget markant, så der altid er nogen, man kan kontakte, hvis man har spørgsmål. Ikke mindst som tillidsrepræsentant er det meget givende. Det kræver lidt tid og lidt rejseaktivitet, men man får så meget igen. Som TR er jeg i forvejen vant til aftenmøder og andre aktiviteter, der kræver at mit ”bagland” er på plads, men så opvejer fordelene også langt ulemperne. Så jeg vil da klart opfordre andre – uanset om de er tillidsvalgte eller ej - til at stille op til bestyrelsen, siger Gitte Fynbo Biller. 

 

Læs mere her om: Q & A OM BESTYRELSESARBEJDET I DL-F.