”Vil ministeren oplyse, hvorvidt Aula i en situation, hvor en voldsramt er på krisecenter med barnet og forældrene har fælles forældremyndighed, kan videregive oplysninger om opholdssted m.v. til den anden forælder”?

Sådan lyder et meget konkret spørgsmål fra Trine Torp (SF) til Børn- & Ungeminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det er en kompliceret affære og kan give anledning til ekstra opmærksomhed hos fx daginstitutions- og skolesekretærer.

Man kan indsætte kriterier i systemerne

Kombit har bidraget til ministersvaret og skriver:

- Afhængigt af, hvilke oplysninger der i den konkrete situation er brug for og hjemmel til at afskære en forælder fra, kan en kommune få lukket for en persons adgang til Aula. En kommune kan også via skolens elevadministrative system indsætte parametre, der vil begrænse, hvilke oplysninger personen kan få adgang til. Dette kan f.eks. være en registrering af adressebeskyttelse.

Myndighed skal undersøge ved mistanke om konflikt

Overordnet set gælder dog forældreansvarsloven, som siger, at forældre med fælles forældremyndighed over et barn har ret til samme adgang til oplysninger om barnet, medmindre der er tale om oplysninger, der skal undtages fra aktindsigt.

Men en vigtig pointe understreges dog i svaret, nemlig der kan opstå en pligt for myndigheden til at undersøge, om der er behov for særlig beskyttelse af oplysninger om en borger, f.eks. hvis myndigheden er i besiddelse af oplysninger, som kunne tyde på, at borgeren har adressebeskyttelse, et højt konfliktniveau e.l. med den anden forældre-myndighedsindehaver.

Udgangspunktet er dog, at det er op til borgeren at oplyse myndigheden om sådanne forhold.