- Der skal selvfølgelig være en mærkbar forskel på, om man er medlem af en a-kasse eller ej. Men vi risikerer at få et endnu stærkere A- og et B-hold af ledige i forhold til muligheden for at komme i arbejde. Sådan lyder det fra HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, efter at blandt andre SF og Dansk Folkeparti har foreslået, at a-kasserne permanent skal overtage ansvaret for de forsikrede i de første seks måneder af ledighedsperioden.

Partierne forestiller sig, at den forventede besparelse på at fratage jobcentrene ansvaret skal være med til at finansiere knap en tredjedel af aftalen om tidlig pension – ’Arne-pensionen’. Det skriver NB Beskæftigelse.

Kontanthjælpsmodtagere taber

Der kan ifølge Mads Samsing være fordele ved, at a-kasserne overtager ansvaret, men der er også kæmpestore dilemmaer, mener han.

- Vi risikerer at få et endnu stærkere A- og et B-hold af ledige i forhold til muligheden for at komme i arbejde, siger næstformanden, der henviser til, at arbejdsgivere mister interessen i jobcentrenes indsats for alle de ledige.

- Det kan blive sværere at få kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet med den her deling. Der er a-kasser, der fint kan løfte det her, mens andre vil have det svært, siger Mads Samsing og fortsætter:

- A-kasserne skal ved første møde vurdere hvert enkelt medlem. Er det en, der bare skal i job, eller er der andre problemer ud over ledighed og risiko for langtidsledighed? Hvis der er det, er de bedre stillet i kommunerne, som så skal lave en helhedsorienteret indsats, som a-kasserne ikke kan.

Nyt paradigme efterlyses

Som loven er i dag, er det behovet for arbejdskraft, der skal styre jobsøgningen og ikke den enkelte lediges egen arbejdsmarkedsbaggrund.

- I princippet kunne jeg godt se for mig, at man de første tre måneder som ledig skulle søge arbejde inden for sit eget fag og dernæst inden for sin egen branche, og dernæst søger du bredt, siger Mads Samsing til NB Beskæftigelse.

Det nuværende paradigme i beskæftigelsesindsatsen betyder ifølge Mads Samsing, at man fra dag ét skal søge fagligt og geografisk bredt.

- Derfor er man nødt til at tænke en organisering sammen med et paradigme, og de overvejelser er vi nødt til at have med. Jeg kan godt se nogle potentialer og fordele ved en ændret ansvarsfordeling, hvis der er en anden ideologisk tænkning, siger næstformanden.

Hovedløs besparelse

Mads Samsing understreger i øvrigt, at han finder det dybt mærkværdigt og ganske hovedløst, at man på Christiansborg i det hele taget har besluttet, at jobcentrene skal være med til at finansiere aftalen om tidlig pension.

Han har tidligere appelleret til politikerne om at finde pengene til Arne-pensionen gennem investeringer i, afprivatiseringer og regelsaneringer af jobindsatsen, så man i det mindste undgår markante forringelser for borgere og virksomheder.

Siden januar 2020 har a-kasserne som forsøg haft mulighed for at overtage jobsamtaler med ledige medlemmer, men indsatsen har som alt andet været præget af coronakrisen. I slutningen af november havde godt 8.000 startet et forløb i a-kasserne under forsøget, skriver NB Beskæftigelse.

Artiklen er opdateret 15. juni 2021