Debatindlæg ved Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand HK Nordjylland

En undersøgelse fra Danske A-Kasser viser, at mange ledige føler sig stressede. Ifølge undersøgelsen oplever fire ud af fem ledige en stressende dagligdag. Undersøgelsen bekræfter tidligere analyser: Stress hos ledige er meget højere end stress blandt borgere i arbejde.  

Stress er en særlig tung byrde for de ledige. Når en medarbejder på en virksomhed rammes af stress, så er der nemlig et fællesskab at støtte sig til. Ledere og kolleger kan hjælpe den stressramte. Forskning viser, at netop kolleger udgør en af de centrale faktorer, som forebygger og helbreder stress på arbejdspladserne. 

Savner kolleger

De ledige har ingen chef eller kollega til at hjælpe sig. Derfor kan vi som fagforening spille en central rolle. Som en af Nordjyllands største fagforeninger kender vi problemstillingen, når vi dagligt er i kontakt med ledige medlemmer. Coronakrisen har kun gjort de lediges situation endnu mere stressende, usikker – og ensom. Nogle ledige er så stressede, at de må have hjælp at håndtere stressen, før de kan gøre sig håb om at komme i job.
Ud over rådgivning, jobtilbud og kurser tilbyder vi derfor i HK Nordjylland også vores ledige at deltage i netværk. Vi har tilmed – før Corona-pandemien - afholdt julefrokost i et netværk for ledige. For vi har alle brug for at føle os som en del af et fællesskab – både fagligt og socialt, både til hverdag - og til fest. 

Stresshåndtering 

I HK har vi også indført et helt nyt tilbud til de ledige medlemmer. På kurset sætter vi fokus på at håndtere stress som ledig. På kurset arbejder de ledige med at vende den negative spiral og tænke nyt. De ledige får på kurset ny viden og bliver samtidig en del af et fællesskab. Deres ”kollegaer” finder de midlertidigt i fagforeningen. Sideløbende hjælper vores rådgivere og Jobbørs hele tiden med at afsøge nye jobåbninger – måske i helt nye brancher. 

Fælles ansvar

Vi har i samfundet et fælles ansvar for at hjælpe de ledige. Erhvervslivet må åbne dørene og give de ledige en chance, når jobåbninger viser sig. Politikerne må bidrage til at fjerne de økonomiske usikkerheder for de mest sårbare medarbejdergrupper. Og alle os danskere må bidrage til at afhjælpe stress blandt de ledige ved at udtrykke forståelse og vise omsorg, når vores familiemedlemmer, naboer og holdkammerater i idrætsforeningen rammes af ledighed. 

Det kan godt være, at vi ikke kan hjælpe den ledige direkte i job. Men vi kan hjælpe den ledige med at føle sig som en del af vores fællesskaber. Hermed bliver livet mindre stressende og ensomt – og det giver den ledige energi til at finde et nyt job - og dermed et nyt kollegialt fællesskab.

Stress fri zone - foto Colourbox

HK hjælper på en lang række områder medlemmerne, der er ramt af ledighed. Blandt andet gennem særlige kurser målrettet lediges behov for støtte til at håndtere stress og finde tilbage i job, påvirkning af politikere og lovgivning samt via HK Jobbørs. (foto: Colourbox.dk)