Det blomstrer i haven foran HK’s afdelingskontor i Aalborg. Insekterne summer mellem blomsterne. Bilisterne på den trafikerede Hobrovej sender beundrende blikke mod blomsterne foran HK’s nordjyske hovedkontor. Og inde fra lokalerne kan gæster og medarbejdere nyde det farverige flor. 
 
HK Nordjyllands forhave er forvandlet. Før lå der en ensformig grøn plæne. Nu er store dele af plænen erstattet af blomsterbede så store at de har fået navnet ”Blomsterengen”. Forvandlingen har flere formål: Afdelingen købte i 2020 en nabogrund som en investering og som en sikkerhed for at kunne udvide med flere parkeringspladser. Kun en lille del af den i alt 12.000 kvadratmeter stor grund bruges til bygningen og parkeringspladser.  
”Hvad skal vi så bruge resten af grunden til?”, spurgte Afdelingsbestyrelsens sig selv i sensommeren 2020. Kirsten Estrup Madsen, daværende formand for HK Privat og nuværende afdelingsformand, kom hurtigt med et forslag: ”Lad os plante blomster og dermed bidrage til at styrke biodiversiteten og støtte op om FN’s Verdensmål”. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig hurtigt idéen, der harmonerede fint med, at HK Nordjylland samtidig arbejdede aktivt med klima-indsatsen og FN’s verdensmål. 
I løbet af få måneder satte afdelingen konkret handling bag ordene: I efteråret 2020 gik en anlægsgartner i gang med at klargøre jorden og udlægge tusindvis af blomsterløg. Og her i forsommeren 2021 er de første spæde planter spiret frem. 

Blomstereng foran HK Nordjylland på Gartnervej i Aalborg   
Insektvenlige løgplanter i den nyanlagte blomstereng ved HK Nordjyllands kontor i Aalborg

(foto: Frank Nielsen).  

 

Spiselig have – både for bier og mennesker

”Vi har anlagt haven så der er garanti for blomstrende planter fra det tidlige forår og helt indtil frosten sætter ind. Hermed sikrer vi en mangfoldighed med levesteder og mad til insekter. Men der indgår også ramsløg, så medarbejderne kan sagtens samle til en portion ramsløg-pesto”, forsikrer Alex Hjorth Sørensen fra gartnerfirmaet OK Nygaard, der har etableret HK’s nye blomstereng. 

 

Netværk forskønner

HK er ikke alene i indsatsen for at styrke biodiversiteten i området. På en vejstrækning på ca. 1,5 km er en række virksomheder og forretninger gået sammen om at forskønne arealerne ud mod den firsporede indfaldsvej mod Aalborg. Første fase i det nye samarbejde var en fælles affaldsindsamling i foråret 2021. Her deltog HK Nordjylland og det lykkedes at samle adskillige sække affald på få timer. 
Siden har netværket spredt frø til grønne indsatser hos hinanden: Flere af virksomhederne har etableret insektvenlige vilde blomsterbede, såkaldte ”Faunastriber”, i de hidtil meget ensformige græsplæner som omgiver de fleste af virksomhederne. 
Initiativtageren bag faunabælterne er Agri Nord, en Landboforening, som har kontor tæt på HK Nordjylland. AgriNord etablerede deres første faunastriber for nogle år siden. Nu har ideen bredt sig til syv andre virksomheder langs vejen, herunder HK Nordjylland. 
Tovholder for hele denne indsats er én af afdelingens grønne ildsjæle, kvalitetskoordinator Orla Kristensen. 

 

Involverer medlemmer  

Hos HK Nordjylland stopper klimaindsatsen heller ikke med de nye blomsterbede i haven. Blomster, bier og fugle hører jo sammen i en fødekæde:
”Vi er ved at planlægge et arrangement, hvor medlemmer og medarbejdere kan mødes hos HK for at være med til at bygge insekthoteller og fuglekasser. Og træet til dette byggeprojekt håber vi at få fra en lokal tømmervirksomhed”, fortæller Orla om fremtidsplanerne.  
Affaldsindsamlingen, blomsterengen og faunastriberne udgør ifølge Orla Kristensen alle eksempler på indsatser, som gør Verdensmålene nærværende: 
”Vi forsøger at tænke globalt, men samtidig handle i helt lokale netværk sammen med andre virksomheder og beboere i nærområdet. Og så vi vil også gerne involvere medlemmer og medarbejdere konkret i projekter og aktiviteter”, uddyber Orla, da vi fanger ham under et kursus, hvor han lærer om lokale CO2-regnskaber - et nyt bæredygtigt initiativ i værktøjskassen for klimaindsatser. 
HK Nordjyllands klimaindsats bevæger sig nemlig også ind i bygningen. Aktuelt skal afdelingen undersøge om husets ventilationsanlæg skal fornyes:
”Hvis det viser sig, at vi skal have fornyet vores ventilation, så vil vi vurdere om en solfanger kan levere strøm til anlægget. En sådan langsigtet investering vil gavne både klimaet og økonomien”, forklarer kontorchef Jørgen Andersen. 
I samme øjeblik, lige udenfor kontorchefens vinduer, har en sommerfugl målrettet fokus på en meget mere kortsigtet ”investering”: Den lander og stikker snabelen ned i nektaren i en af blomsterne i HK’s blomstereng. 

 

Fakta om HK’s Klimavenlige Blomstereng:

 • Arealet med blomsterengen omfatter ca. 2500 kvadratmeter. 
 • På arealet ligger nu ca. 9.000 løg fordelt på bl.a.:
 • hvide og lilla krokus (blomstrer i marts), 
 • gule og hvide påskeliljer (blomstrer omkring april), 
 • rød og lilla prydløg Allun (blomstrer maj og juni). 
 • Ud over løg er der sået en række blomsterfrø, bl.a. en særlig blanding med ”Sommerfuglenes favoritter” og en anden blanding med ”Spiselige danske blomster”. I blandingerne indgår f.eks. ramsløg, vild gulerod og en mix af forskellige sorter af margueritter. 
 • I de følgende år vil en række urter og stauder også dukke op i blomsterengen.
 • Først med frostens komme hen imod vinter vil blomsterfloret slukke for vinteren. 
 • Et hegn med snedriverbusk og kirsebærtræer omkranser arealet mod nord. 
 • Vedligeholdelse af blomsterengen og en græsplæne koster cirka det samme pr. år. 
 • FN’s verdensmål nummer 15, punkt 5 lyder: ”Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet”. 

Blomster i en faunastribe - foto - Agri NordMange af blomsterne i "Blomsterengen" kan spises af både insekter og mennesker (foto venligst udlånt af Agri Nord).