Det er almindelig kendt og brugt at ansatte med fysiske handicaps kan få mange former for støtte og hjælpemidler for at kunne fungere i et job.

Men det samme gælder også for borgere/ansatte med kognitive problemer.

Derfor sender Slagelse Kommune nu 30 medarbejdere i jobcentret over det næste år på efteruddannelse i at kunne hjælpe netop den gruppe af borgere.

Det sker i samarbejde med Videnshuset Cabi.

Gælder fx ved senfølger efter stress

Marlene Bilenberg, virksomhedskonsulent jobcentret, er tovholder på projektet.

- Det er et overset værktøj for mange medarbejdere og en ukendt mulighed for mange virksomheder, at de kompenserende ordninger også kan indsluse personer med kognitive handicap på arbejdsmarkedet og skabe både inklusion og fastholdelse.

Kognitive handicap i denne forbindelse er ikke bare hårde diagnoser som f.eks. hjerneskader og blodpropper. Det gælder også senfølger efter stress, angst, depression og lignende.

Det kan fx dreje sig om hukommelsesbesvær, problemer med opmærksomhed og koncentration, problemer med overblik og planlægning, udtrætning, indlæringsvanskeligheder mv.

Mulighed for frikøb til personlig assistance

Hvis man har en varig og kronisk kognitiv funktionsnedsættelse, kan arbejdsgiveren blive kompenseret. Det kan være ved at frikøbe en kollega til særlig personlig støtte/bistand, eller ved at ansætte en udefra til opgaven.

- Det kan konkret være en medarbejder, som er vendt tilbage til jobbet efter en stresssygemelding, men har fået koncentrationsbesvær, og derfor har svært ved at få overblik over dagens opgaver. Så kan virksomheden frikøbe en kollega til at hjælpe medarbejderen fra f.eks. kl. 9-10 med at få struktur på dagen - og forhåbentlig kan medarbejderen derved fastholde sit job, forklarer Marlene.

Uddannelsesforløbet består af teori, gruppeundervisning og cases i samarbejde med lokale virksomheder.