Ferietillæg

Der er 1,35 millioner kroner ekstra på vej til de ansatte på HK Privats overenskomst hos Lejerbo, en af landets store administratorer af almene boliger. Det svarer til omtrent en uges ekstra løn pr. medarbejder.

Eller ekstra er det egentlig ikke. For medarbejderne har sådan set hele tiden haft ret til pengene, selv om Lejerbo – og med dem Danmarks Almene Boliger (BL) og Dansk Erhverv – har hævdet det modsatte. Det slog en faglig voldgift fast mandag i sidste uge.

Stridens kerne er det forhøjede ferietillæg, som findes i HK Privats overenskomst med BL. På langt de fleste af HK Privats overenskomstområder er der et ferietillæg på 1%, svarende til lovkravet, men på BL-overenskomsten er der en aftale om 3%. Dog med den krølle, at hvis man fratræder, så bliver ens tilgodehavende ferietillæg kun beregnet ud fra de lovbestemte 1% og ikke overenskomstens 3%. Det er afgørende for denne strid.

I forbindelse med den nye ferielov blev der i overgangsåret som bekendt politisk aftalt at indefryse de optjente feriemidler til senere udbetaling, når man forlader arbejdsmarkedet (de penge, man så alligevel kunne få udbetalt under corona). Altså en aftale, der udelukkende handler om de lovbestemte ferie-midler - og som er blevet beregnet på samme måde som ved fratrædelse – de 1%.

 

Skal ikke behandles som fratrådt to gange

Men hvad så med de resterende 2% i denne sag? De penge skal medarbejderne ikke have, sagde arbejdsgiversiden. Selvfølgelig skal de det, sagde HK – og fik ret i den faglige voldgift.

- Arbejdsgiverne hævdede, at alle medarbejdere skulle være stillet, som hvis de var fratrådt i relation til overenskomstens feriegoder, men det er der altså intet belæg for at sige. Vi har fået slået fast, at de fe-riemidler, der er aftalt i overenskomsterne, skal beregnes og udbetales som sædvanligt, selv om de lovbestemte feriemidler for samme periode skal beregnes, som var man fratrådt, siger Klara Elisabeth Hoffritz, der er advokat i HK Privat.

- I modsat fald ville du have en gruppe medarbejdere, som notorisk ikke er fratrådt, som i forhold til reglerne ville skulle behandles som fratrådt to gange - nu, og når de på et senere tidspunkt reelt fratræder. Så ville de for to forskellige perioder i den samme ansættelse kun få 1% i ferietillæg, selvom deres overenskomst siger noget andet. Det er i hvert fald ikke hensigten med den overenskomst, vi har tegnet med BL.

En ret klar afgørelse

Lejerbo har i forbindelse med sagen selv regnet ud, at det drejer sig om i alt 4,6 millioner kroner. Herunder 1,35 millioner for deres ansatte på HK Privats overenskomst. Afgørelsen gælder selvfølgelig også for alle andre HK Privat-medlemmer, som arbejder under overenskomsten med BL.

Derudover har HK Privat på ganske få andre landsoverenskomster samt en række særoverenskomster lignende bestemmelser om et forhøjet ferietillæg. Klara Hoffritz forventer også, at de nu kan se frem til at få deres ferietillæg ud over de lovbestemte 1% udbetalt.

- Præmissen i afgørelsen er ret klar, men der er åbnet en lillebitte kattelem i forhold til, at der kan være bagvedliggende hensyn som begrunder, at pengene ikke skal udbetales. Men jeg har til gode at se, hvad der skulle kunne begrunde, at man bliver betragtet som fratrådt, når man ikke er det, siger Klara Hoffritz.

Hos HK Privat vurderer man, at kendelsen potentielt kan berøre op mod 1000 ansatte HK’ere på både de store landsoverenskomster, husaftaler og individuelle kontrakter.

Har du ret til et forhøjet ferietillæg, og er du i tvivl, om du har fået det udbetalt, som du har krav på, så kontakt din lokale HK-afdeling.