Formanden for HK Privat, Simon Tøgern, og formanden for Grafisk overenskomstgruppe, Jens Søndergaard, siger nej tak til en Ja tak-ordning. Derfor har de to formænd sendt denne henvendelse til Folketingets Erhvervsudvalg:

Læs henvendelsen her.

Med brevet følger dette åbne brev fra Grafisk Tekniker Netværk i HK Privat, som 38 tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har underskrevet:

Læs brevet her.