Kvinde alene i en skov

Annie Hansen er 79 år, lever og bor et stille liv i Ellinge Lyng i Odsherred.

Ikke så revolutionerende skulle man synes – hvis det ikke var fordi, at Annie for 14 år siden meldte sig ud af samfundet.

Hun følte sig dårligt behandlet af kommunen, bla fordi den ikke ville tillade hende at holde høns.

Hun har i de 14 år nægtet at modtage folkepension eller andre offentlige ydelser og services og har klaret sig ved at være selvforsynende med æg, høns, bær og grøntsager fra sin køkkenhave – og har i øvrigt levet uden strøm, varmt vand, internet, toilet og penge på kontoen, overhovedet.

Kommune lavede løsning bag ryggen

Eneste problem er ejendomsskatten, men hvad Annie ikke vidste, var at Odsherred Kommune havde tildelt hende et pensionstillæg, som så skulle dække for betaling af ejendomsskat.

Det er så gået godt i mange år, indtil en embedsmand opdager praksis og finder ud af, at der ikke er lovhjemmel til den praksis.

En kommunal ansat tog ud til Annie og nærmest på bedende knæ spurgte om hun ikke ville søge pension igen, så hun kunne betale sin ejendomsskat.

Det blev et klokkeklart nej.

Men lov er lov og hvis ikke Annie betaler ejendomsskatten på normal vis, så ryger huset på tvangsauktion.

Der kan laves en kreativ løsning

I artiklen fra SN (Sjællandske Nyheder) har man bedt jurist Kirsten Ketscher, Center for retlige studier i velfærd på Københavns Universitet kommentere sagen.

Hun har tre pointer:

For det første har kommunen udvist endog meget god vilje, for det andet at man ikke kan melde ud af samfundet. Det kan man bare ikke.

Men for det tredje taler hun for en løsning, hvor kommunen skaber hjemmel til en kreativ løsning.

- Det kan være ved at kommunen laver et konkret skyggeregnskab med udgifter og manglende udbetalinger, som man så gør rede for over for kommunens revision i denne nødretssituation.