Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland og Jonna Vestergaard, formand HK Stat Nordjylland:   
I et indlæg i Vigeur rejser rektor for Nørresundby Gymnasium, Søren Hindsholm, kritik af rigide regler for arbejdstid på det offentlige arbejdsmarked. Rektoren revser reglerne for at begrænse ledelsens mulighed for at planlægge arbejdet fleksibelt og effektivt.

Vi glæder os som fagforening over, at Søren Hindsholm rejser debatten. Det er altid godt at have fokus på muligheder for forbedringer i den danske model.

Vi hører også til tider fra vores medlemmer kritik af arbejdstidsregler i den offentlige sektor. Her lyder kritikken imidlertid ofte noget anderledes: Medlemmerne fortæller om, at ledelsen er meget dygtige til at planlægge arbejdet fleksibelt og effektivt. Ja ledere planlægger så effektivt, at medarbejderne pålægges at arbejde over både aftener, weekender og helligdage.

Hvor arbejdstidsreglerne virker snerrende på Søren Hindsholm, så oplever nogle medarbejdere altså at reglerne udgør en god beskyttelse mod en ledelse, som forlanger ”gratis” fleksibilitet fra medarbejderne.

Måske handler det også om, at der stadig er stor ulighed: Slår vi op i statistikken over løn, så viser den, at de højtlønnede i den offentlige sektor ligger meget over de mellem- og lavtlønnede. Ser vi på Søren Hindsholms egen arbejdsplads, Nørresundby Gymnasium, så viser statistikken: En gymnasielærer tjener i gennemsnit 53.008 kr. pr. måned. En HK’er på gymnasiet har til gengæld en løn på gennemsnitligt 37.253 kr. pr. måned alt inkl. Forskellen er altså 15.755 kr. pr. måned – eller ca. 190.000 kr. årligt.

Denne difference kan måske forklare, hvorfor nogle medarbejdere oplever, at det er rimeligt at arbejdstidsregler sikrer dem en lille kompensation, når de viser fleksibilitet. Søren Hindholm kalder det et udtryk for principper om millimeterretfærdighed og decimaler. Det er naturligvis et legitimt synspunkt – men det er måske også nemmere at se bort fra principper, når ens lønseddel har mange og store tal – før kommaet.   

HK vil gerne sikre medarbejdere en rimelig løn, når de arbejder over og viser fleksibilitet. Men det behøver ikke at være kompliceret at opfylde dette ønske. Vi har jo den danske model med både centrale og lokale aftaler.

Søren Hindsholm slår i indlægget fast, at overenskomsterne trænger til en overhaling. Det synspunkt er vi sådan set helt enige i. Og overhaling, det får de centrale overenskomster jo cirka hvert tredje år. Og hver eneste dag kan parterne lokalt på arbejdspladsen indgå lokale aftaler – også om arbejdstid. Og aftalerne kan sagtens være enkle. Parterne bestemmer lokalt om en aftale skal være på få linjer eller mange sider.

Så der er masser af fleksibilitet i den danske model. Det gælder bare om at udnytte mulighederne på arbejdspladserne. Det er derfor den danske model både er fleksibel og effektiv, hvilket jo netop er det som Søren Hindsholm efterlyser. 

Overarbejde - foto - Colourbox.dkOverarbejde (foto - Colourbox.dk).