Thomas Schøning, laborant, Arla Foods Holstebro, 40 år, arbejdsmiljørepræsentant. Medlem af DL-F’s bestyrelse siden 2015.

 

Det er vigtigt at have en DL-F bestyrelse fordi:

Ved at have en bestyrelse sikrer vi dels, at DL-F medlemmerne ikke forsvinder helt i det store HK, dels at forskellige fag- og ansættelsesområder er repræsenteret. Det er vigtigt, at DL-F repræsenteres af både offentligt og privat ansatte, og at vi får input fra alle regioner. På den måde har DL-F et godt billede af, hvordan det ser ud ude på de forskellige arbejdspladser, og derved kan vi arbejde bedst muligt for alle medlemmer.

 

Det har jeg personligt fået ud af at være med i bestyrelsen:

Jeg har først og fremmest mødt en masse fantastiske mennesker og prøvet kræfter med meget, som jeg ikke havde forestillet mig, da jeg stillede op i sin tid. Jeg er blevet meget klogere på faget, og ikke mindst har jeg fået et netværk og en viden, som jeg bruger i mit hverv som arbejdsmiljørepræsentant. Selv om jeg selv sidder i Redaktionsudvalget, er jeg jo tæt på de andre udvalg, herunder også Arbejdsmiljøudvalget. Det er jo også vigtigt at komme lidt ”ud af sin skal” og få inspiration fra andre, der måske gør tingene på en anden måde.

 

Jeg vil anbefale andre at stille op, fordi:

I kan forvente at møde en masse nye mennesker både på det faglige og det sociale plan. Jeg var selv i tvivl om jeg kunne klare det, dengang jeg stillede op, da jeg blev grebet af stemningen på et delegeretmøde. Men man bliver taget meget godt imod som ny, og får en fin introduktion til bestyrelsesarbejdet. Når man sidder i bestyrelsen, lærer man også en masse om resten af HK, og det er ganske nyttigt. Jeg kan klart anbefale andre at stille op, og man behøver ikke være arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant. Der er lidt mails og noget forberedelse til hvert bestyrelsesmøde, men du bliver købt fri til møderne, og arbejdet er ikke uoverkommeligt, heller ikke selv om du også sidder i et af udvalgene, siger Thomas Schøning.

 

Læs mere her om: Q & A OM BESTYRELSESARBEJDET I DL-F.