Den regionale positivliste - få nye kompetencer og styrk dine jobmuligheder

I 2021 har du som jobsøgende ret til et kursus fra første ledighedsdag, hvilket er et forsøg, som gælder resten af året. Kurserne er på Den regionale positivliste, og da der har været stor efterspørgsel på kurserne, er der netop blevet tildelt 60 mio. ekstra på landsplan til den regionale uddannelsespulje.

HK Nordjylland vil gerne opfordre vores medlemmer til at benytte sig af muligheden for opkvalificering. Derfor har vi i samarbejde med Aalborg Handelsskole Center for Karriere & Uddannelse, Kursuscenter Nord på EUC Nord og UCN act2learn lavet en brochure for at: 
Inspirere dig
Vise dig et udpluk af spændende og relevante forløb, der også taler ind i fremtidens kompetencer og på tværs af fag og brancher
Vise dig den store variation af forløb, der sikrer dig det bedste match og styrkelse af dine kompetencer. Lige fra AMU til akademi- eller diplomniveau.
Vise dig hvor let det er – og hvem du kan kontakte for mere vejledning

Målgruppe
Målgruppen for den regionale uddannelsespulje er alle ledige, dog ikke borgere i fleksjob.

Der er rift om midlerne, og det er dit jobcenter, der godkender forløb fra Den regionale positivliste. Retten er kun til stede, så længe den enkelte kommune stadig har regionale uddannelsesmidler. Så kontakt altid dit jobcenter for at få bekræftet, at midlerne ikke er opbrugte. Og husk det er efter først til mølle princippet – så tøv ikke for længe.

Læs mere her: Den regionale positivliste - få nye kompetencer og styrk dine jobmuligheder

Forside på brochure om Den regionale positivliste