To ældre mennesker på tur.

Den såkaldte Arne-pension også kaldet tidlig pension kan nu søges, også selvom du er HK’er. Med den nye ordning bliver der ikke gjort forskel på det fysiske og det psykiske slid, fordi retten til tidlig pension afgøres ud fra, hvor længe du har været på arbejdsmarkedet.

Er man 61 år og har man været på arbejdsmarkedet i 44 år, så får man med den nye pensionsordning ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tre år før folkepensionen. Har man i stedet været på arbejdsmarkedet i 42 eller 43 år, så får man ret til at trække sig et eller to år før folkepensionen.

Når man skal regne ud, hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet, så tæller almindelig beskæftigelse, hvad enten der er tale om lønmodtagere eller selvstændige. Derudover tæller perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatorisk praktikperioder med elevløn eller SU også med. På den måde bliver man ikke afskåret fra tidlig pension, hvis man f.eks. har arbejdet deltid i mange år, været arbejdsløs eller har været i praktik under sin uddannelse.

Ydelsen, man er berettiget til, er omkring 13.550 kroner før skat. Beløbet er uafhængigt af en eventuel ægtefælles indtægt. Dog kan du tidligst få udbetalt din ydelse fra den 1. januar 2022.

Hvordan søger du?

  • Du kan søge om tidlig pension på borger.dk via dette link fra d. 1. august: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tidlig-pension
  • Du skal ikke selv skaffe dokumentation for, at du har arbejdet længe nok til at få tidlig pension, fordi de år du har arbejdet er registreret i ATP.
  • Når du har fået bekræftet, at du har ret til tidlig pension hos Udbetaling Danmark, så kan du fra 1. oktober søge selve ydelsen.
  • Har du spørgsmål om tidlig pension, så kan du ringe til Udbetaling Danmark i hverdage mellem kl. 10-14 på: 70 12 80 94. 

Læs også vores FAQ om tidlig pension