Kvinde tager sig til skulderen

Med den ny sundhedsordning i Sampension kan du få gratis behandling hos fx fysioterapeut eller kiropraktor. Modelfoto: Mostphotos

Har du smerter i ryg, nakke eller lænd på grund af akavede arbejdsstillinger, eller har du behov for krisehjælp eller rådgivning i forbindelse med arbejdspres, mobning, misbrug eller andre forhold?

Så kan du fra 1. oktober få gratis hjælp fra en ny sundhedsordning, som bliver en del af din pensionsordning i Sampension. Ordningen giver adgang til behandling hos fx fysioterapeut og kiropraktor samt til telefonisk psykologrådgivning og misbrugsrådgivning. Du behøver ingen henvisning fra din læge.

Den ny sundhedsordning er ikke en privat sundhedsforsikring med adgang uden om ventelisten til sygehusenes operationsstuer. Derimod skal ordningen medvirke til, at medlemmerne tager sundhedsproblemer i opløbet.

- Vi har stor tillid til det danske sundhedssystem, når det gælder om at behandle sygdom. Den ny sundhedsordning fra Sampension handler om at forebygge og om trivsel i hverdagen, understreger HK Stat-formand Rita Bundgaard.

Sundhedsordningen bliver betalt af den månedlige pensionsindbetaling fra arbejdsgiver, og da prisen for forsikringer samtidig sættes ned, påvirker udgiften for langt de fleste ikke størrelsen af pensionen, oplyser Sampension.

Stort ønske fra medlemmerne

De senere år har der været et stigende ønske fra de statsansatte medlemmer om en sundhedsordning, og det ønske har aftaleparterne besluttet at bakke op om i forbindelse med OK21.

- Nogle medlemmer vil – når ordningen bliver træder i kraft – forhåbentlig tænke: ’Nu ringer jeg altså til Sundhedsordningen og får en henvisning til en fysioterapeut eller kiropraktor.’ Måske er henvisningen til en behandler, de før har brugt for egen regning. Der er ingen grund til at skubbe et problem til side og gå rundt med smerter i fx nakke eller skuldre. Det gælder om at undgå, at smerter udvikler sig til kroniske skader, siger Rita Bundgaard.

Hold øje med indbakken

Sundhedsordningen i Sampension omfatter alle ansatte med pensionsordning efter OAO-S Fællesoverenskomsten, hvor pensionsbidraget indbetales til Sampension. Er du omfattet af ordningen, modtager du i uge 32 eller 33 en digital besked fra Sampension. Hold derfor øje med din digitale postkasse på sampension.dk og i Sampensions app.

Læs mere om den ny sundhedsordning hos Sampension.

 

Det giver sundhedsordningen dig hjælp til

  • Lindring af fysiske smerter
  • Håndtering af fx stress, mistrivsel og misbrug 
  • Henvisning til speciallæge m.m. i det offentlige sundhedsvæsen
  • Råd og vejledning om dine muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet – fx behandlingsgaranti eller valg af behandlingssted.