Det bliver samlet set 9 kr. dyrere at være fuldtidsmedlem af HK Privat og HK’s a-kasse fra den 1. september. Stigningen er beregnet på grundlag af lønstigningerne.

Dit fagforeningskontingent stiger med 6 kroner til 463 kroner om måneden, mens medlemskab af a-kassen stiger med 3 kroner til 517 kroner. Hertil kommer 79 kr. om måneden for alle, der er omfattet af den kollektive lønforsikring.

Alle beløbene kan trækkes fra i skat, og derfor er den reelle udgift for dit medlemskab knap 26% mindre. HK indberetter alle beløbene til SKAT, så du ikke selv skal gøre noget for at få fradraget.

Kontingentstigningen er beregnet på baggrund af lønudviklingen aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 2020-2021.

Her finder du en oversigt over flere typer af medlemskab for medlemmer af HK Privat:

HK Medlemskab  
 Heltid 463 kr.
 Deltid under 30 timer om ugen 270 kr. 
 Studerende 0 kr./95 kr.
 Elever 95 kr.
   
 Medlemskab af a-kasse  
 Heltid 517 kr.
 Deltid under 30 timer om ugen 394 kr.
 Studerende og elever med fritagelse i a-kassen 0 kr.
   
 Fagforening og a-kasse  
 Heltid 980 kr.
 Deltid under 30 timer om ugen 664 kr.
 Studerende med fritagelse i a-kassen  0 kr./95 kr.
 Elever med fritagelse i a-kassen 95 kr.
 Kollektiv lønforsikring 79 kr.