Der blev ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven, da den kommunale tandpleje udelukkende sendte indkaldelser til tandtjek til et barns mor. 

Det har ligebehandlingsnævnet netop afgjort.

Det er faren til barnet, der har klaget over tandplejens beslutning om kun at sende indkaldelser ud til moren. I klagen lægger han vægt på, at han har fælles forældremyndighed over barnet og bor sammen med moren.

Men det er ikke nok til at få medhold i klagen.

Ikke systematisk forskelsbehandling

I deres afgørelse bemærker Ligebehandlingsnævnet, at den kommunale tandpleje generelt ikke har fulgt samme fremgangsmetode i andre lignende sager. Derfor er der ikke tale om systematisk forskelsbehandling af kønnene.

Havde tandplejen systematisk sendt indkaldelser ud til udelukkende en af forældrene, ville det have været i strid med ligebehandlingsloven.