Kontingentet for at være medlem af HK bliver reguleret den 1. september. For fuldtidsmedlemmer af HK Kommunal og HK’s a-kasse stiger kontingentet samlet med 9 kroner om måneden – til 473 kroner for fagforeningen og 517 kroner for a-kassen. For deltidsmedlemmer under 30 timer om ugen stiger kontingentet samlet med 6 kroner om måneden, nemlig 3 kroner til fagforeningen og 3 kroner til a-kassen. Prisen for deltidsmedlemmer er nu 280 kroner til fagforeningen og 394 kroner til a-kassen.

Alle beløbene er fradragsberettigede. HK indberetter alle beløbene til SKAT, så du ikke selv skal gøre noget for at få fradraget.

Kontingentstigningen til HK er beregnet på baggrund af lønudviklingen.

Fakta om kontingentet

 
HK medlemskab
Heltid: 473 kr.
Deltid under 30 timer om ugen: 280 kr.
Studerende:  0 kr./95 kr.
Elever: 95 kr.
 
Medlemskab af a-kasse
Heltid:  517 kr.
Deltid under 30 timer om ugen: 394 kr.
Studerende og elever med fritagelse i a-kassen: 0 kr.
 
Fagforening og a-kasse
Heltid:  990 kr.
Deltid under 30 timer om ugen: 674 kr.
Studerende med fritagelse i a-kassen: 0kr./95 kr.
Elever med fritagelse i a-kassen: 95 kr.
 
Kollektiv lønforsikring: 41 kr.