Chefgruppen HK Kommunal, har bedt to forskere fra RUC om at hjælpe med at afdække den viden og erfaring, chefer, ledere og medarbejdere har fået om ledelse af hjemmearbejde under corona-nedlukningerne. Og vi mangler en eller to yderligere arbejdspladser, som vil medvirke i forskningsprojektet.

Vi vil gerne undersøge de erfaringer nærmere, fordi vi tror, at fremtiden vil byde på en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, bl.a. med mere hjemmearbejde, virtuelle værktøjer osv. Målet er at blive klogere på, hvilken viden og læring, vi kan tage med os omkring det ledelsesmæssige og ændringerne i ledelsesperspektiv og – opgaver.

Vi mangler en eller to arbejdspladser

Vi er i gang med projektet men har brug for yderligere en eller to arbejdspladser som har borgerrettede opgaver og typisk en del HK’er i medarbejderstaben. F.eks et jobcenter / del af et jobcenter eller borgerservice eller lignende.

Både du som leder og nogle af dine medarbejdere vil blive interviewet af forskerne, og forskerholdet består af lektor Henrik Lambrecht Lund fra RUC (der i øvrigt også følger Odsherred Kommunes 4-dages arbejdsuge) og ph.d. Rikke Thomsen, tidl. medarbejder i HK Stat.

Er du interesseret i at medvirke eller høre mere, så kontakt endelig lederkonsulent Mette Marie Langenge, HK Kommunal: mette.marie.langenge@hk.dk