Hvordan påvirker digitaliseringen ledere og medarbejdere?

Det er et spørgsmål, som en ny rapport fra VIVE forsøger at besvare, efter at have set på tværs af konklusionerne i tidligere skandinaviske studier om digitalisering.

Bente Bjørnholt, seniorforsker i styring og ledelse hos VIVE fortæller her om pointerne fra rapporten og hendes forskning i samme emne. Overordnet er konklusionen, at digitalisering kan lægge et kraftigt pres på ledere.

Har kæmpe impact

- Digitalisering har på overfladen et positivt snit, fordi det kan lette arbejdsgange, men det kan også påvirke medarbejdernes motivation, usikkerhed, kompetencekrav, interaktionen mellem medarbejdere, ledere og borgere. Ja hele den måde organisationen arbejder på og de relationer, man har.

Derfor må ledere være meget bevidste om den gennemgribende impact, som digitalisering har i en organisation, er et klart budskab.

- Det er dem som ledere, der har ansvaret for det, ikke It-afdelingen. Så de skal ikke snævert tænke digitalisering som et arbejdsredskab men som en indgriben i hele organisationen, understreger Bente Bjørnholt.

Hvad er formålet – husk det

En særskilt pointe herunder handler om kommunikation, når fx en ny digital løsning står for døren.

- Forskning viser, at det er afgørende, at ledere explicit, klart og ærligt skal fortælle, hvad baggrund, formål og mening er med præcis den løsning. For hvis medarbejdere ikke er med på formålet, så kan det skabe usikkerhed og manglende motivation.

Data skal understøtte strategien

Datablindhed er et andet begreb, som Bente Bjørnholt peger på som et vilkår og dermed en udfordring for ledere.

Sagen er, at der efterhånden er så meget ledelsesinformation tilgængelig for ledere, at det i langt højere grad handler om at fravælge, sortere og kun få det, som kan bruges i et strategisk sigte.

- Ledere skal have fokus på, hvad der er vigtigt for strategien og organisationen og ikke lade sig oversvømme af information, som er nice to have.

Bente Bjørnholts pointe er, at ledere da fint kan få oplysninger om fravær, arbejdsmønstre og hvordan medarbejdere bruger deres tid på computeren, men første opmærksomhed må gå på, om det har et strategisk sigte.

- For det andet udtrykker den slags prioriteringer jo nogle værdier, som har det med at sive ned gennem organisationen. Så ledere skal være bevidste om, at deres brug af særlig ledelsesinformation på godt og ondt signalerer over for medarbejdere, hvad der lægges vægt på.