Dommer

I en principiel sag ved Sø- og Handelsretten har fire ud af fem dommere netop vurderet, at to vikarer, der har været ansat hos Adecco og udsendt til Siemens i to år, anses som midlertidigt ansatte. Dermed har de ikke funktionærstatus og får hverken ret til fx fuld løn under sygdom og løn i opsigelsesperioden. Det overrasker formand for HK Privat, Simon Tøgern, der mener, at dommen, hvis den skaber præcedens, kan få konsekvenser for en af selve grundpillerne i det danske arbejdsmarked:

- Det er fuldstændig centralt på det danske arbejdsmarked, at vi har love og aftaler, der beskytter medarbejdere mod at blive ansat på langt ringere vilkår end deres kolleger. Den beskyttelse ligger fx klart i funktionærloven, men sættes ud af spil, når der er tale om midlertidige ansættelse, hvor vikarloven træder i stedet. Hvad en midlertidig ansættelse så defineres som er til fri fortolkning, men jeg har da efter dagens dom efterhånden svært ved at se, hvad der skal til, for at man kan opfatte nogen som mere end bare midlertidigt ansatte.

Simon Tøgern hæfter sig særligt ved, at Siemens i sagen umiddelbart får lov at bruge ’usikkerhed’ i forbindelse med en fusion med Gamesa i 2017, som et argument for, at man ikke har kunne se mere end ca. 3 måneder frem i tiden ved hver enkel forlængelse af ansættelserne.

- Jeg ærgrer mig over, at flertallet af dommerne tillader, at arbejdsgiveren tilsyneladende finter sig ud af sine forpligtelser med argumenter om ’usikkerhed’. Usikkerhed må siges at være et grundvilkår for de fleste virksomheder i dag. Her bør det da helt klart være længden på ansættelsen, der skal vurderes og lægges til grund for, om der er tale om fast- eller midlertidig ansættelse, siger formanden for HK Privat.

Vikarer omfattet af vikarloven er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Det betyder i praksis at de ikke nyder beskyttelse mod usaglig afskedigelse og heller ikke har krav på opsigelsesvarsler, selvom de udfører funktionærarbejde mm. Vikarloven omfatter dog kun arbejde af midlertidig karakter.

Det er dog HK Privats klare opfattelse, at vikarerne hos Siemens havde opnået netop funktionærstatus, idet de havde været ansat i samme stilling, lavet samme arbejde (arbejde der havde karakter af faste driftsopgaver som bestod både før og efter ansættelserne) og havde været udsendt til samme virksomhed over en lang periode og derfor indtog en tjenestestilling, således som funktionærloven forudsætter det.

- Vi er nødt til at have en balance mellem arbejdsgivers behov for fleksibel arbejdskraft og beskyttelsen af den enkelte medarbejder, så man ikke gennem mere eller mindre listige manøvrer og vikarbureauer kan undgå helt gængse vilkår på det danske arbejdsmarked. Med Sø- og Handelsrettens afgørelse bliver denne balance slet og ret skamvredet, siger Simon Tøgern.

HK Privat overvejer at anke sagen til Højesteret.