Først blev de ramt af en kollektiv nedlukning. Den blev derefter efterfulgt af en periode med strenge restriktioner i form af krav om mundbind, coronapas og afspritning.

Ja, det har ikke været let for landets biblioteker at få lokket borgerne til bøgerne i de to år, som coronapandemien har varet.

Det har også kunne ses i antallet af udlånte materialer. I den første genåbningsuge efter anden nedlukning i april 2021 oplevede landets folkebiblioteker et fald i antallet af fysisk udlånte materialer på 55 procent.

Men nu er borgerne så småt begyndt at vende tilbage. Fra første kvartal til andet kvartal i 2021 steg antallet af fysisk udlånte materialer fra 1,8 millioner til 3,8. Det svarer til en stigning på 111 procent, og dermed er bibliotekerne så småt begyndt at nærme sig det niveau af udlånte materialer, som de havde før den første nedlukning i 2020.

Faktisk ligger de kun 22 procent under det niveau, som de havde før den første nedlukning i foråret 2020.

Digitale udlån stadig populært

Under coronanedlukningerne så man en tendens, hvor flere brugere af bibliotekerne skiftede over til digitale udlån frem for fysiske.

Dog er den udvikling ikke faldet efter, at bibliotekerne har åbnet for borgere. Andelen er udlånte materialer ligger derfor stadig på et gennemsnit på 25 procent, som også var tilfældet under nedlukningsperioderne.