De kommunale beskæftigelsesindsatser bruger de værktøjer, der virker, i integrationsindsatsen. Det viser en kortlægning af kommunernes indsatser for at få flygtninge og indvandrere i arbejde eller i uddannelse fra Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, VIVE.

Kortlægningen, som VIVE har udarbejdet for Finansministeriet og KL, peger også på, at mange ikke-vestlige ledige har flere forhindringer på vej til job end blot ledighed. En stor barriere er utilstrækkelige danskkundskaber.

Virksomhedsrettet indsats i fokus

De virksomme værktøjer, de kommunale jobcentre anvender i integrationsindsatsen, omfatter primært virksomhedsrettede og sprogligt opkvalificerende tilbud. Men der gives også helhedsorienterede og tværfaglige tilbud for at hjælpe de borgere, der har komplekse udfordringer.

- Kortlægningen giver et grundigt indblik i flygtninge og indvandreres udfordringer og kommunernes indsatser for at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Og så maner den i den grad den sejlivede myte om, at der findes et væld af ineffektive og kostbare integrationsprojekter i kommunerne, til jorden, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, til kl.dk.

Flere sprog- og kulturkompetencer

Ud over at der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats virker, peger VIVE-rapporten på, at det er vigtigt, at virksomhedsrettede tilbud understøttes af opkvalificering og vejledning.

- Den virksomhedsrettede indsats skal være krumtappen i vores arbejde med at få flere nytilkomne flygtninge og indvandrere i arbejde. Derfor skal vi blandt andet møde langt flere ledige med ikke-vestlig baggrund med forventninger og krav om, at de kan og skal tage et job, siger Thomas Kastrup-Larsen til kl.dk.

Man bør ifølge formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg i højere grad understøtte virksomhedstilbuddene med indsatser som sprogmakkere og kulturguides på arbejdspladserne. På den måde sikrer man, at der sker fremskridt i borgernes forløb, og at de falder til på arbejdspladsen, mener han.

Artiklen er opdateret 25. august 2021