Formanden for lægesekretærerne i DL Nathali Schaap degn opfordrer nu ledelserne på hospitalerne til at sætte ekstra fokus på lægesekretærernes psykiske arbejdsmiljø. Det skyldes, at lægesekretærerne gennem lang tid har været særdeles pressede.

Baggrunden for det massive pres skyldes flere ting: Mange ekstra arbejdsopgaver under den lange periode med coronaen, mangel på lægesekretærer flere steder, sygeplejerskernes konflikt med tusindvis af behandlinger, der skulle aflyses – og nu med regeringsindgrebet og strejkens ophør skal de mange aflyste behandlinger planlægges igen.

- Rigtig mange lægesekretærer er utrolig pressede. De kan se, at bunken af arbejdsopgaver bare vokser og vokser, og at de ganske enkelt ikke kan nå det hele. Opgaverne hober sig op. Det er psykisk belastende, fordi lægesekretærerne sætter en stor ære i at sørge for, at patienternes forløb koordineres optimalt, siger Nathali Schaap Degn.

Læsset er ved at vælte for mange lægesekretærer


Nathali Schaap Degn oplever et voldsomt arbejdspres blandt kollegerne på landets hospitaler.

DL-formanden peger på flere ting, der tilsammen skaber det enorme pres.

- For det første har vi haft halvandet år med corona, hvor rigtig mange behandlinger og operationer skulle udsættes. Hver gang er det en lægesekretær, der skal ind og aflyse over for patienterne, tale med dem og finde nye tider. Det samme har vi oplevet med sygeplejerskernes konflikt. Her har der også været mange aflyste operationer og behandlinger, og lægesekretærerne skulle håndtere patienter, der var kede af det, usikre eller vrede over aflysningerne. Og nu med konfliktens afslutning skal behandlingerne planlægges igen, og patienterne skal indkaldes, siger formanden.

Nathali Schaap Degn fremhæver, at der oven i alle de ekstra opgaver også er mangel på lægesekretærer flere steder i landet, hvor det er vanskeligt at rekruttere nye kolleger.

- Når det hele lægges sammen, må vi sige, at læsset er ved at vælte. Mange steder kan lægesekretærerne simpelthen ikke holde til det mere. Derfor er jeg nødt til at råbe vagt i gevær.

Opfordrer lederne til lokal dialog om det psykiske arbejdsmiljø

Formanden for DL retter nu henvendelse til regionerne for at gøre opmærksom på situationen og for at opfordre til, at man sætter fokus på lægesekretærernes psykiske arbejdsmiljø og tager en dialog med arbejdsmiljørepræsentanten om, hvad man kan gøre lokalt.