”Hvad er baggrunden for, at ministeren, som led i at styrke retssikkerheden, ikke vil ændre reglerne, så det bliver muligt at optage møder, så man på den måde altid kan gå tilbage og finde ud af, hvad der præcist blev sagt og aftalt på mødet, så man undgår, at ord på et møde tolkes forskelligt og skrives forkert ned”?

Sådan lyder spørgsmålet til socialminister Astrid Krag (SF) fra Karina Adsbøl (DF).

Nu har ministeren svaret – og den korte udgave er, at hun ikke ser nogen grund til at ændre reglerne.

I svaret henviser Astrid Krag til Ombudsmandens udtalelse fra 2004 (link til Kommunalbladets artikel om sagen) hvor princippet om, at myndigheden selv sætter rammerne for møder, bliver slået fast.

Borgeren har ikke krav på optagelse

Det betyder, at myndigheden kan bestemme om mødet må optages af borgeren – og altså at borgeren IKKE har krav på at kunne optage, men at en afvisning eller begrænsning skal ske på et sagligt grundlag. 

Men minister og Ombudsmand har dog en vigtig tilføjelse, nemlig at der ikke er noget til hinder for, at en forvaltningsmyndighed accepterer, at borgerne optager møder mellem borgeren og myndigheden.

Ombudsmanden peger også på, at borgeren jo kan få dokumentation for indholdet af et møde via myndighedens notatpligt, ligesom det
følger af princippet om god forvaltningsskik, at myndighederne bør sikre sig bevis for at undgå tvivl om, hvad der er sagt og foregået i sagen. Ligesom en borger kan medbringe en bisidder.