I efteråret inviterer HK Nordjylland alle medlemmer til tre dialogmøder med eksperter i grøn omstilling. Møderne indledes med oplæg af professor Steen Hildebrandt i september. Han vil fortælle om hvordan virksomheder kan bidrage til bæredygtighed, gode arbejdsforhold og mindre ulighed. Derefter vil klima-journalisten Anna Fenger Schefte i oktober holde to oplæg om de krav klimaudfordringerne stiller til virksomhederne.

Baggrunden for møderne er, at medarbejderne ude på fabriksgulvene har en vigtig stemme i klimadebatten. Denne stemme vil HK gennem møderne give mere styrke:  

”Det godt at toppolitikere og direktører drøfter klima og globale udfordringer. Men hvis vi skal udvikle bæredygtige forandringer, så skal vi have flere medarbejdere og tillidsvalgte fra fagforeningerne til at blande sig i debatten. Medarbejdere kender virksomhederne indefra i hverdagen – og det er et vigtigt perspektiv, der kan supplere det perspektiv hvorfra direktører og politikere ser de globale udfordringer. Vi vil som fagforening bygge bro mellem medlemmernes hverdagsliv og de globale udfordringer. Vi ønsker at vores medlemmer tager stilling og aktivt forholder sig til fremtidens udfordringer”, fortæller afdelingsformand i HK Nordjylland, Kirsten Estrup Madsen, om fagforeningens initiativ.

Inddrag medarbejderne

”HK ønsker at medarbejderne skal være aktive medspillere i en grøn omstilling. Medarbejderne skal sikres indflydelse. Ledelsen skal inddrage medarbejdernes store viden og idérigdom. Grøn omstilling stiller krav og åbner nye muligheder i vores fremtidige liv både i morgen, om fem år - og om en generation. Disse spørgsmål er for vigtige til at overlade til politikere og topfolk i erhvervslivet”, slår Kirsten Estrup Madsen fast.   

Møder vil give genlyd

”Jeg håber, at mange medlemmer vil deltage i vores klimamøder og at de vil få motivation til at bære dialogen videre ud på deres arbejdspladser og til, deres familier, netværk og lokalsamfund. Kun ved at få klimadebatten videre fra de bonede gulve, ud i virksomheder, i dagligstuer og i foreningslivet kan vi for alvor forandre vores verden i bæredygtig retning. Nu har vi i første omgang flyttet dialogen ind i fagforeningens mødelokaler og dermed bidrager vi til at dialogen spreder sig yderligere”, slutter Kirsten Estrup Madsen.

Steen Hildebrandt, professor og foredragsholderSteen Hildebrandt, professor og foredragsholder 

Læs om de tre foredrag her: Foredragsrække2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesserede kan få mere at vide om HK Nordjyllands klimapolitik og om møderne i efteråret ved at kontakte Orla Kristensen, kvalitetskoordinator, tlf. 3364 1385/4041 1385, mail: orla.kristensen@hk.dk