Målet har igennem de seneste mange år typisk været effektiviseringer og besparelser, når software-robotter og andre former for digitaliseringer er blevet udrullet i kommunerne.

Besparelsesdagsordenen, der typisk går ud på at spare lønkroner, er imidlertid ifølge KL-direktør Christian Harsløf ikke længere den primære driver for digitaliseringen. Det skriver DigiTech.

Christian Harsløf mener nemlig, at fokus er ved at vende sig fra besparelser til reel udvikling af det offentliges tjenester.

Fokus på serviceforbedringer

- Der er ingen tvivl om, at digitaliseringsdagsordenen i øjeblikket er præget af en ambition om, at vi skal forbedre vores digitale services. Det er et stort sporskifte i forhold til for fem år siden. Dengang var digitaliseringen drevet af effektiviseringer og næsten ikke andet. Men det er ikke længere tilfældet, og det er meget interessant, siger KL-direktøren ifølge DigiTech.

Han mener overordnet set, at de offentlige ledere har ansvaret for at tage ordentligt ansvar for den digitale dagsorden.

Det er nødvendigt, hvis digitaliseringen skal munde ud i services, der kan adressere problematikker på områder som beskæftigelse, ældre og klima, lyder det.

- Lederne er nødt til at kaste sig mere helhjertet ind i digitaliseringen. Det er vigtigt for, at organisationerne ikke kun bliver dygtige indkøbere, men også vigtige medskabere af nye løsninger i dialog med omverdenen. Først da får vi organisationens forandringer med ind i digitaliseringen, og det er afgørende for at få resultater i form af serviceforbedringer, siger han.

Ny kurs skal efterleves i praksis


Mads Samsing er enig med KL - men håber der er handling bag ordene.

I HK Kommunal håber næstformand, Mads Samsing, at KL-direktøren har ret i sin analyse.

- Jeg er helt enig med Christian Harsløf i, at det er den vej, vi skal. Det har vi sagt i flere år. Men hver gang, vi har rejst kritik af digitaliseringen som en spareøvelse, er vi blevet mødt med det service-argument, Christian rejser nu. Så jeg bakker op og spiller meget gerne ind, men jeg vil se det, før jeg tror det, siger Mads Samsing.

Han peger på, at kommunale digitaliseringsprojekter alt for ofte ikke har virket efter hensigten, fordi man i sin iver efter besparelser har skilt sig af med de medarbejdere, der har kunnet udmønte projekterne med succes.

Artiklen er opdateret 01. september 2021