Således skal mit budskab lyde på vegne af HK Stat Nordjyllands medlemmer. Overarbejdet har på nogle statslige arbejdspladser nået et omfang, hvor det skader helbredet, familiens trivsel og medarbejdernes sociale liv ud over arbejdet. I HK Stat Nordjylland har vi lidt for mange henvendelser, hvor et stort omfang af overtimer nærmest er blevet den nye normal.

Også en statslig virksomhed kan komme i en situation, hvor man må bede medarbejderne hjælpe til ved at levere nogle overtimer. Det er både helt naturligt og forståeligt. HK-medlemmerne siger samstemmende til mig, at de gerne vil hjælpe til. Ja, det kan oven i købet styrke sammenholdet at hjælpe hinanden med en fælles, ekstra udfordring. Når overarbejde forekommer en sjælden gang, så kan de fleste medarbejdere finde en løsning og arbejde over.

Overarbejdende medarbejder - Foto Colourbox 

Overarbejde kan skade helbred og familieliv. 

(Foto: Colourbox.dk)

Kort varsel belaster

Problemet opstår, når det går systematik og vane i det. På nogle arbejdspladser bliver overarbejdet desværre næsten en nødvendighed for at produktionen kan hænge sammen. Hermed kommer overarbejdet til vedholdende at belaste medarbejderne både fysisk og psykisk ved at en i forvejen travl arbejdsuge bliver endnu længere og hårdere. Hertil kommer, at overarbejdet typisk varsles med kort frist. Derfor skal medarbejderne ofte i løbet af få minutter eller timer planlægge alternativ pasning af børn, melde afbud til fritidsaktiviteter og flytte rundt på egne og familiens aftaler. En lille uskyldig anmodning om overarbejde bliver hurtig en stor logistisk udfordring.

 

I nogle tilfælde oplever vi desværre, at medlemmer får en alvorlig stresssygdom på grund af overarbejde. Og belastningerne breder sig langt ud over den enkelte medarbejder. Også børn, familie, netværk og fritidsliv bliver ramt. De kolleger, som skal samle op på opgaver efter stress-sygemeldte, får endnu mere travlt – og risikerer selv at blive syge af overarbejde med alle de følger, det får for familielivet. En negativ spiral med overarbejde, sygdom, mangel på arbejdskraft, mere overarbejde og mere sygdom truer arbejdspladsens trivsel.   

Balance i arbejdslivet

I HK Stat tror vi på, at et godt arbejdsliv skal være i balance med fritids- og familieliv: Opgaverne skal passe til antallet af medarbejdere, kompetencerne skal passe til udfordringerne. Derfor opfordrer vi i HK Stat til, at ledelserne på de statslige arbejdspladser gør en endnu større indsats for at begrænse overarbejde til det absolut mest nødvendige – og helst udrydde det helt.

Det er sikkert ikke en nem øvelse. Men den er nødvendig. Her vil vi klart anbefale at lederne går i tæt dialog med medarbejderne. Det er ofte medarbejderne og deres tillidsvalgte, der bedst kender både opgaverne, kunderne og processerne. Medarbejderne har ofte en god fornemmelse for, hvor problemerne opstår – og hvilke løsninger, der kan skabe balance så overarbejdet bliver minimeret. 

Så kære arbejdsgivere: Min telefon er åben. Jeg har kontakter til vores aktive og engagerede HK’ere på alle vores arbejdspladser. Lad os sammen hjælpe hinanden!

 

Jonna VestergaardJonna Vestergaard, formand, HK Stat Nordjylland.