projekt

"Det forventes, at alle i dag skal kunne bedrive projektledelse. Men det kan alle ikke bare. For alle har ikke lært den faglighed", siger Carsten Buhr Langelykke, der er adjunkt i ledelse og organisation ved UCL - Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.

Projektledelse er nemlig en kompetence, som i alt for høj grad tages for givet på arbejdspladser i dag. Med ærgerlige konsekvenser til følge.

”Det er både den pågældende medarbejder, projektet og også virksomheden, der taber ved, at man ikke klæder de formelle såvel som uformelle projektledere ordentlig på til opgaven. Derfor skal man som projektleder fordre, at man får noget uddannelse i den faglighed, det kræver”, lyder det fra Carsten Buhr Langelykke, der underviser kursister i samme emne.

[FAKTA]

6  GODE RÅD til projektledelse

  1.  Nødvendiggør for din leder, at der prioriteres tid til projektet.
  2. Kræv af din leder, at formålet og målet med projektet er italesat.
  3. Kræv af din leder, at du får mandat i organisationen til at tage beslutninger, som projektet kræver.
  4. Italesæt for projektets ledelse, at du forventer, at de er aktive i særdeleshed i beslutningstagningssituationerne - altså, du forventer, at de vedkender sig deres ansvar.
  5. Kræv af din leder, at du kan få uddannelse i projektledelsesfagligheden, hvis du ikke har kompetencerne - det gavner både dig og virksomhedens bundlinje.
  6. Kræv en forventningsafstemning om rolle, kvalitet, økonomi, ”hænder” og tid.
Vis mere

AFKLAR ROLLERNE

Succes som projektleder kræver først og fremmest forståelse for rollefordeling. Derfor skal du afklare din projektorganisation.

”Det er det væsentligste: Hvem er opdragsgiveren? Det er dem, der har bestemt projektets formål og mål. Hvem er projektlederen? Det er dig. Du er den, der har ansvaret for det udførende i projektet. Under dig sidder de udførende personer. De har ikke mandat til at tage beslutninger udenom dig og opdragsgiveren. Det er vigtigt at vide, hvor alle i projektet går hen, hvis der opstår udfordringer. Det er her, det ofte går galt. Fordi folk ikke kender deres rolle”, forklarer Carsten Buhr Langelykke.

LAV KLARE AFTALER

På det mere lavpraktiske plan er det lige så vigtigt som formel eller uformel projektleder at få ”kridtet banen op”. Som projektleder skal du gå til din leder og spørge:

”Hvad forventer du af mig som projektleder? Hvordan sikrer vi, at mine daglige opgaver ikke går ud over min mulighed for at lykkes med projektet? Hvem tager beslutninger om prioritering af mine opgaver? Lederen skal være klar i mælet her, og medarbejderen skal turde sige fra”, understreger Carsten Buhr Langelykke.

Husk desuden at skrive alt det aftalte ned kontraktuelt.

”Forventningsafstemningen skal ned på papir. Man skal være ualmindelig skarp på den del”, understreger han.

DU SKAL TURDE AT VÆRE USIKKER

Når projektledelse går galt, har det konsekvenser på alle niveauer i organisationen. Både for projektet, virksomheden og den enkelte medarbejder. Derfor skal man som projektleder faktisk begynde med at turde erkende sin uvidenhed og usikkerhed.

”Det er en styrke for projektet at være ærlig. Hvis du så er så heldig, at virksomheden lytter til dig og dit ønske om at blive klædt fagligt på til din projektlederrolle, vil virksomheden til gengæld opleve, at du bliver en mere kompetent samarbejdspartner. Til gavn for fremtidige projekter”, siger Carsten Buhr Langelykke.

 

Bliv klogere på projektledelse

Du kan få et gratis tretimerskurser i projektledelse.

Carsten Buhr Langelykke underviser på alle kurser med fysisk fremmøde. Læs mere og tilmeld dig her: hk.dk/medlemskurser

PROJEKTLEDELSE ER FOR ALLE
Online, 22. september kl. 12-15 (underviser: Helene Spliid, lektor på CPH Business)
Brabrand 29. september kl. 17-20
Herning, 11. oktober kl. 17-20
Kolding, 22. november kl. 17-20
Aalborg, 29. november kl. 17-20

TEMAAFTEN OM PROJEKTLEDELSE: FREMTIDEN KALDER
Odense, 1. november kl. 17-20