- Det hænger mildest talt ikke sammen, hvis man i beskæftigelsesindsatsen skal varetage en ny og temmelig kompliceret opgave med at arbejdsaktivere op imod 20.000 personer uden for arbejdsmarkedet samtidig med, at opgaven bliver finansieret ved besparelser på selvsamme jobindsats.

Sådan lyder det fra HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, om regeringens nye reformudspil ’Danmark kan mere I’, der har til formål at øge arbejdsudbuddet.

Helt urimelige vilkår

Samsing henviser til, at det i udspillet er forudsat, at aktiveringen af indvandrere skal finansieres ved, at der på sigt spares 200 millioner kroner på jobcentrene.

- De dygtige medarbejdere på landets jobcentre gør deres bedste på trods af vanskelige arbejdsvilkår. Nu skal de så skaffe tusindvis af nyttejobs, alt i mens de bliver færre til at løse opgaverne. For det vil jo være konsekvensen af, at der skal spares 200 millioner kroner. Det er helt urimeligt over for både medarbejdere og borgere, siger HK Kommunals næstformand.

Han peger på, at den foreslåede besparelse på 200 millioner kroner i det nye udspil skal ses i sammenhæng med, at der i forvejen er forudsat en besparelse på beskæftigelsesindsatsen på 1,1 milliarder kroner, der skal finansiere Arne-pensionen.

- Alt i alt er det voldsomt bekymrende grænsende til det direkte uforståelige, at man særligt i en tid, hvor der er berettiget fokus på at få flere i arbejde eller uddannelse, vil skære i beskæftigelsesindsatsen. Det vil helt uundgåeligt gå ud over både borgere og medarbejdere i landets jobcentre, lyder det fra Mads Samsing.

Rigtige investeringer betaler sig

Al erfaring viser ifølge Mads Samsing, at det både menneskeligt og økonomisk betaler sig at investere i den aktive beskæftigelsespolitik.

- Særligt jobparate kontanthjælpsmodtagere og langtidsledige har igennem flere år fået gavn af de kommunale satsninger på beskæftigelsesområdet. Det har flere og flere kommuner fundet ud af. Besparelser på jobindsatsen er en dårlig forretning for alle, siger næstformanden og fortsætter:

- Desuden vil det aktuelle forslag om at skaffe nyttejob til 20.000 indvandrere have en så begrænset effekt, at det kun bidrager til, at 250 borgere kommer i varigt arbejde. Hvis det oven i købet som forudsat skal ske, uden at man fortrænger de ordinære arbejdspladser, er det godt nok op ad bakke.

Ud over elementet om, at der skal findes nyttejob, indeholder regeringens udspil blandt andet forslag om højere dagpenge, investeringer i uddannelse og en styrkelse af den danske model.

Overordnet ambitiøst reformudspil

Helt overordnet betegner Mads Samsing regeringens udspil som ambitiøst og fornuftigt.

- Bortset fra det efter min bedste overbevisning uforstandige forslag om besparelser på jobcentrene, synes jeg regeringen med sit udspil har udstukket en retning, vi kun kan være tilfredse med, siger Mads Samsing.

- Særligt tilfredse kan vi som fagforening være med forslagene om at hæve dagpengene til 24.500 kroner de første tre måneder af ledighedsperioden. Men også forslaget om at gøre ordningen med, at man som lønmodtager kan få 110 procent af dagpengene, hvis man uddanner sig, er særdeles velkomment, slutter næstformanden.

Artiklen er opdateret 08. september 2021