Portræt af Connie B. Jensen

Connie B. Jensen har sin daglige gang på ZBC i Roskilde, hvor hun er konferencesekretær.

Hendes faglige rejse startede i begyndelsen af 80’erne. Den første destination var en post som sikkerhedsrepræsentant på det, der dengang hed Slagteriskolen i Roskilde.

- En kollega prikkede mig på skulderen og spurgte, om jeg kendte til HK’s kurser for tillidsvalgte. Jeg deltog i et par kurser, og det blev begyndelsen på en spændende udvikling for mig – både personligt og fagligt, fortæller Connie.

Connie har ydet en stor indsats som aktiv i HK. Ud over posten som sikkerhedsrepræsentant, har hun været tillidsrepræsentant på Slagteriskolen i Roskilde/ZBC siden begyndelsen af 90’erne. I 1986 blev hun valgt som formand for den offentlige sektor i HK Roskilde, og siden begyndelsen af 90’erne har hun været bestyrelsesmedlem i HK Stat Sjælland – en post, hun fratrådte tidligere på året.

Nysgerrighed er drivkraften

Men Connie vil hellere fortælle, hvad HK har gjort for hende, end hvad hun har gjort for HK.

- Da jeg var barn og ung, var jeg ikke den, der stillede mig op på en talerstol og sagde min mening. Jeg ville helst køre under radaren. Sådan er jeg bestemt ikke i dag, og det er noget, jeg har lært i HK, fortæller Connie.

Der står en lang række HK-kurser på Connies CV, blandt andet forhandling, facilitering, psykologi og forandringsprocesser.

- Der er ikke ret mange fagforeninger, der har så stort et kursusprogram for tillidsrepræsentanter som HK. Det har jeg haft stort udbytte af, både i mit job, som tillidsrepræsentant og i min personlige udvikling, mener Connie.

En stor appetit på at lære nyt betyder, at Connie har svært ved ikke at blive nysgerrig, når der ligger en mulighed foran hende.

- Det var min nysgerrighed, der gjorde, at jeg i slutningen af 1990’erne meldte mig som suppleant i afdelingsbestyrelsen. Nu var lejligheden der, og det kunne da være meget interessant at se, hvad de sidder og laver, fortæller Connie.

HK’erne skal være aktivt til stede på arbejdspladsen

Ifølge hende er det faglige arbejde vigtigt, blandt andet fordi HK’erne ofte er i mindretal på arbejdspladserne.

- Det gør en forskel, når HK’erne er aktive på arbejdspladsen. Når vi sidder med i fx samarbejdsudvalg, deltager aktivt i forhandlinger eller forholder os kritisk og konstruktivt til nye regelsæt, nye arbejdsgange, arbejdsopgaver osv., så får vi indflydelse på arbejdspladsen og mulighed for at påvirke vilkårene for vores faggruppe. Det er især vigtigt, fordi vi er i mindretal. Hvis vi ikke er med, risikerer vi, at de andre faggrupper 'løber med det hele', siger Connie med et smil.

HK ligger åbent for dig

Hvis det stod til Connie, skulle alle prøve at være fagligt aktiv i HK.

- Hvis du først går ind i fagligt arbejde, ligger HK åbent for dig. Der er så mange muligheder for kurser og uddannelse, for at få indflydelse både i HK og på arbejdspladsen og for at blive en del af et helt unikt fællesskab, slutter Connie.

Overvejer du at blive tillidsrepræsentant? Bliv klogere på rollen og opgaverne