Far hjemme med baby

Siden EU-parlamentet og EU-rådet i 2019 vedtog, at ni uger af forældrenes orlov skal være øremærket til far og mor i alle EU’s medlemslande har vi i fagbevægelsen debatteret, hvordan den nye ordning skal se ud. Martin Rasmussen har siddet med i udvalget i FH og har været med til at udvikle modellen, der sørger for, at barslen bliver fordelt ligeligt mellem forældrene i Danmark. Dog er det stadig kun mor, der har ret til de fire ugers orlov op til fødslen.

Martin Rasmussen er godt tilfreds med den nye ordning:

- Ordningen er et vigtigt skridt for ligestillingen, fordi øremærket barsel til far gør op med en gammel vanetænkning om, at mor skal tage hele barslen. Vi skal dog samtidig huske, at bedre institutioner også er vejen frem i forhold til ligestillingen i Danmark. Det betyder alt, at man som mor og far kan gå på arbejde med ro i maven, fordi man ved, at ens børn har det godt, fortæller han. 

Martin Rasmussen har besøgt HK’eren Casper Nyring Nielsen, der er på barsel med sin datter Karla. Her talte de om, at det kunne være dejligt, hvis flere mænd tog mere barsel i Danmark. 

 

 

Holder far ikke de ni ugers øremærket forældreorlov, så kan mor ikke bruge af den tid og så bortfalder ugerne. Denne ændring har Danmark fået besked på at implementere i vores allerede eksisterende barselsordning. Her ses fordelingen af ugerne i modellen fra FH og DA, som bliver foreslået til regeringen:

Her ses fordelingen af ugerne som modellen ser ud nu:

Modellen er et forslag til regeringen, der nu tager den med i forhandlingerne med de resterende partier. 
Martin Rasmussen, Næstformand i HK Danmark er dog samtidig opmærksom på, at ikke alle vil være glade for det nye bud på en ny fordeling af barslen i Danmark: 

- Jeg ved godt, at det ikke er populært hos nogle mødre, at der skal øremærkes ni uger til far. Men vi er nødt til at se det her i et større perspektiv. Udviklingen i mænds barsel er så langsom, at der vil gå årtier før vi opnår ligestilling. Derfor er det tiltrængt, at vi i Danmark får nogle barselsuger, der er dedikeret til far, siger Martin Rasmussen.   

De ni ugers øremærket forældreorlov til mænd forventes at blive implementeret i Danmark før år 2022.
I dag tager danske fædre kun 11 % af barslen. Lige nu kan man se på udviklingen, at far i gennemsnit kun tager en ekstra barselsdag om året, det viser tal fra Danmarks Statistik.