Lene Roed. Formand for HK Kommunal

- Det er en drastisk og dybt bekymrende udvikling. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, der i et større indlæg i Netavisen Pio kommenterer på, at antallet af kontor-, lægesekretær og klinikassistentelever er faldet markant over de seneste ti år.

Udviklingen betyder ifølge Lene Roed for det første, at unge mennesker fratages muligheden for at tage en erhvervsuddannelse. Formanden peger derudover på, at kommuner og regioner står overfor et massivt generationsskifte på det administrative område.

Hun konstaterer, at vi med den nuværende elevpolitik i kommuner og regioner i fremtiden kommer til at mangle den arbejdskraft, der er garanten for, at velfærden drives effektivt og udvikles til gavn for borgere og virksomheder.

- Det kalder i den grad på, at fødekæden skal fordres, skriver Lene Roed.

Produktiv helhed

Når den kommunale og regionale administration ikke i tilstrækkelig grad fødes med nye, veluddannede emner, vil borgerne ifølge HK Kommunals formand uvilkårligt opleve ringere kvalitet og længere sagsbehandlingstider.

Formanden peger videre på, at de administrative funktioner er helt afgørende for, at det kommunale og regionale maskineri kan fungere som en produktiv helhed.

- Det drejer sig om de nødvendige administrative hænder, der kan fritage pædagoger, sygeplejersker og lærere fra at skulle bruge en helt uforholdsmæssig stor del af deres arbejdstid på lønsumsstyring, forsikringer og dokumentation, lyder det i indlægget.

De forskellige faggrupper i den offentlige sektor er i den grad hinandens forudsætninger, konstaterer Lene Roed, der slutter indlægget med en klar appel til de kommunale og regionale arbejdsgivere:

- Flere elevpladser til vores unge, tak!

Artiklen er opdateret 15. september 2021