Et af landets biblioteker kan ånde lettet op. De er nemlig blevet frikendt for anklagen om diskrimination mod en mand med et handicap.

Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

Konkret drejer sagen sig om en ordblind mand, der har indgivet en klage til myndigheden, fordi han har følt sig forskelsbehandlet af biblioteket, da han deltog i et jobsøgningskursus på stedet.

Klagen gik blandt andet på, at der kun var installeret ordblindeprogrammet på bibliotekets computere, som ligger på første sal. Kurset, som manden deltog i, lå derimod i stueetagen, hvilket gjorde det umuligt for ham at bruge programmerne.

Ikke stillet ringere end andre

Ifølge manden bør alle computere have installeret ordblindeprogrammer. 

Men det var ikke nok til at få medhold i klagen, slår Ligebehandlingsnævnet fast.

Nævnet vurderer, at der ikke er noget i sagen, der tyder på, at manden er blevet stillet ringere end andre personer. Derfor slipper biblioteket for at skulle betale en godtgørelse til manden.

Biblioteker er ikke omfattet af lov

Spørgsmålet om, hvorvidt læsehjælpemidler skal være offentligt tilgængelige, har tidligere været diskuteret og behandlet fra politisk side.

Senest i starten af september blev finansminister Nicolai Wammen (S) spurgt om, der i dag er krav om, at offentlige computere skal være tilgængelige for personer med handicap, herunder ordblinde.

Men ifølge ministeren gælder lovgivningen om tilgængelighed af ordblindeprogrammer og skærmlæsere ikke computere på offentlige steder som biblioteker og jobcentre.

Til gengæld er det et krav inden for skole- og dagtilbudsområdet, at de hjælpeprogrammer skal være stillet til rådighed for blandt andet ordblinde og synshandicappede.