Af Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland

Både på Regeringens seneste arbejdskonference og på det seneste lønmodtagertopmøde i FH var Mette Frederiksen og de borgerlige toppolitikere enige om, at vi skal sætte ind over for pseudoarbejde – altså arbejde, som ikke har en reel værdi, men som alligevel bliver lavet eller skal laves.

Bogen Pseudoarbejde” af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen satte værdiansættelsen af arbejde på dagsordenen for alvor. Deres ærinde er at gøre op med arbejde i både offentlige og private virksomheder, som tager ressourcer fra det, som reelt giver værdi. Og som dræner medarbejdernes arbejds-iver og skaber dårligere arbejdsliv.

Søren Sørensen

 

Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland

Der er ingen argumenter for at beholde det

Selv det utrænede øje kan se, at pseudoarbejde skal fjernes. Så kan vi sænke skatterne, øge velfærden, arbejde mindre eller arbejde mere meningsfuldt alt efter temperament. I HK støtter vi op om kampen imod pseudoarbejde – både på private og offentlige arbejdspladser. Vi ser eksterne konsulenter, som laver rapporter og måler indsatser, uden at det fører til reel velfærdsforbedring. Vi ser branding med nyopfundne slogans, der koster en formue i tid og penge, men som ikke forbedrer hverken bundlinje, ydelser eller borgernes oplevelser.

Medlemmerne lider under pseudoarbejde

Vi har masser af eksempler på medlemmer, som ikke forstår, hvorfor de skal bruge tid på at registrere alt deres arbejde ned til mindste detalje, eller hvorfor der bliver afholdt storslåede kick-off-events hver gang et projekt skifter chef. Og vi ved fra medlemsundersøgelser, at kontormedarbejdere bruger 40-60% af deres arbejdstid på mails og møder. Det er altså tid væk fra deres kerneopgaver.

Det er svært at sige nej til medarbejderdagen

Problemet ligger i de systemer, som mange virksomheder har bygget op omkring vrangforestillinger om, hvad der er meningsfyldt og værdiskabende arbejde. Det er svært at sige nej til ”medarbejderdag”, når der står en mellemleder og to eksterne udviklingskonsulenter og siger, at man skal have ja-hatten på og være forandringsparat. Mange mennesker arbejde flittigt, men har aldrig set deres arbejde i et større perspektiv, og har derfor mistet blikket for, hvad den reelle værdi af arbejdet er. Det er naturligt at beskytte sit eget selvbillede om, at man er en vigtig arbejdskraft, som udretter noget værdifuldt for ens virksomhed. Det er bare ikke altid tilfældet.

Drop uddannelsessnobberiet

HK’erne bidrager som regel til udførelsen af kerneydelsen, men de oplever også enten at måtte vige pladsen for de nyansatte pseudoarbejdere eller skulle bruge tid på det pseudoarbejde, de nye kollegaer skaber. Det virker som om, at hele arbejdsmarkedet forguder akademiske titler og dermed de opgaver, som nogle akademikere hvirvler op. Vi skal droppe uddannelsessnobberiet og holde op med at se håndværk og klassisk kontoradministration som noget, man kan gøre med venstre hånd eller imens, man venter på et rigtigt og vigtigt arbejde. Det vil være kærkomment at få mere positiv fokus på kerneopgaverne og ikke mindst de medarbejdere, der løser dem. De har nemlig længe været undervurderede i forhold til New-Public-Management-ledere og akademikere i den kreative klasse med alle buzzwords på rede hånd.

Nu springer arbejdsboblen forhåbentligt snart

Når de private virksomhedsejere og de offentlige chefer får øjnene op for alle de unødvendige ansættelser, så springer arbejdsboblen … forhåbentligt. Så kan vi endelig få gjort noget grundlæggende ved den stress, mistrivsel og unødvendig travlhed, der har så store menneskelige og økonomiske omkostninger.

Så kære leder nu er det nu

Hermed en opfordring til dig, der er leder: Gode ledere prioriterer opgaverne, finder de rigtige medarbejdere og handler rettidigt. De bliver ikke bedømt på prestigeprojekter, hysterisk detailstyring, terapi/coachingforløb eller en opkørt mødekultur.