Illustration af dame med briller og brunt hår. Hun har en tænkeboble over hovedet med tre spørgsmålstegn.

Bliver du spurgt om dine familieforhold, politiske holdninger eller lignende til jobsamtalen? Så er der grund til at være ekstra opmærksom. Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk

Når du går til jobsamtale, er der et ”bør ikke spørge om” og et ”må ikke spørge om”. Men ikke alle arbejdsgivere holder sig til manuskriptet for relevante spørgsmål, når de spørger kommende medarbejdere om alt fra personlige oplysninger til politiske holdninger. Se her, hvad arbejdsgiverne IKKE må spørge om, og hvor de er lige på kanten.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Du kan altid kontakte din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545. 

Det MÅ de ikke spørge dig om 

Hvad stemmer du? Hvad tror du på? Hvilket land kommer du fra?
Ifølge forskelsbehandlingsloven må din måske kommende arbejdsgiver ikke hverken indhente eller gøre brug af oplysninger om en kommende medarbejders race, hudfarve, religion, tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. Spørgsmål om det er irrelevant i forhold til det arbejde, du skal udføre, og de må derfor ikke spørge dig om det til samtalen.
NB! Der findes dog undtagelser, hvis virksomheden har et bestemt formål, hvor dine personlige forhold har relevans for ansættelsen – se i den nederste boks, hvor arbejdsgiveren må afvige.     

Det BØR de ikke spørge dig om

Er du gravid? Skal I have flere børn?     
Der er ingen rimelig grund til at spørge dig om dine familieplaner. Skulle du alligevel blive spurgt, om du er gravid, eller om der er børn eller barselsplaner på vej, behøver du faktisk ikke sige noget. Til samtalen har du videre rammer, end hvis du allerede er ansat i jobbet. Normalt skal du oplyse til din arbejdsplads senest tre måneder før forventet fødsel, at du er gravid.

Men til en jobsamtale har du ikke pligt til at fortælle det – heller ikke selvom der er mindre end tre måneder til fødslen. Hvis du er blevet spurgt, om du er gravid til en jobsamtale, og arbejdsgiveren bliver opmærksom på, at du er gravid og ikke efterfølgende har fået jobbet, skal du kontakte din lokale afdeling i HK på telefon 7011 4545.
Hvor gammel er du?     
Din alder er som udgangspunkt ikke relevant for det arbejde, du skal udføre, og de må ikke vælge dig fra på grund af den. Hvis du kan sandsynliggøre, at din alder var afgørende for, at du blev valgt fra til jobbet, skal arbejdsgiveren kunne bevise, det skyldes andre ting. Er du blevet valgt fra på grund af din alder, kan du kontakte din lokale afdeling i HK på telefon 7011 4545.
Hvordan er dit helbred?      
En kommende arbejdsgiver må ikke spørge generelt til dit helbred. De må dog gerne spørge om konkrete lidelser, hvis det vil have væsentlig betydning for udførelsen af det arbejde, du er til samtale om. Det vil sige, at har du en sygdom, der kan have betydning for jobbet, må de gerne spørge ind til det.

De må også gerne spørge, om du har nogle helbredsmæssige forhold, der gør, at du vil have et højere sygefravær, end man normalt kan forvente. Du har selv pligt til at oplyse, hvis du har en sygdom, der medfører et højere sygefravær end normalt, eller som kan have væsentlig betydning for det arbejde, du skal udføre.
Er du medlem af en fagforening?     
Ifølge foreningsfrihedsloven må din måske kommende chef ikke kræve, at du er medlem af en bestemt fagforening. De må omvendt heller ikke kræve, at du IKKE er medlem af en fagforening. Det er dit personlige valg. Under en jobsamtale har dit fagforeningsforhold ingen relevans for, hvordan du skal udføre jobbet.

Det kan evt. være relevant på et senere tidspunkt i forbindelse med indgåelse af en kontrakt i forhold til at fastsætte vilkårene – men altså ikke under selve samtalen.
Her er der undtagelser
Hvis du har søgt job i en virksomhed, der arbejder med et særligt politisk, ideologisk, kulturelt eller religiøst formål, kan nogle af dine personlige forhold have betydning. Det kan f.eks. være, hvis du søger job i et politisk parti. Her vil arbejdsgiveren kunne kræve, at du sympatiserer med de politiske holdninger, partiet arbejder for. Det kan også være, hvis du søger job i f.eks. en religiøs institution som folkekirken, hvor arbejdsgiveren vil kunne kræve, at du er medlem.

Undtagelsen gælder ligeledes i andre typer af virksomheder, hvor dine personlige holdninger eller forhold kan være relevante. I de tilfælde vil det være i orden, at det også har betydning for din eventuelle ansættelse.