For nogle år siden havde Erhvervsstyrelsen en sag, hvor den anmeldte en sag til politiet om trusler over telefon fra en borger til en medarbejder.

Men da styrelsen ikke kunne dokumentere truslerne, ville politiet ikke gøre mere ved sagen.

Det fik Erhvervsstyrelsen til fremadrettet at optage alle indgående samtaler fra borgere og virksomheder til kundecentret– uden samtykke - og så gemme dem i 96 timer, hvorefter de automatisk slettes.

Men den praksis har Datatilsynet nu givet alvorlig kritik - også selv om formålet var at kunne dokumentere og politianmelde trusler mod medarbejdere.

Der findes andre metoder

Erhvervsstyrelsen har nemlig oplevet et generelt øget trusselsniveau gennem de seneste år.

Datatilsynet har bla. lagt vægt på, at det må antages at må være undtagelsen, at borgere og virksomheder ringede ind og truede styrelsens medarbejdere i en sådan grad, at styrelsen ville foretage politianmeldelse.

Og redegør desuden for, at der kan være andre og mindre indgribende måder at dokumentere trusler på, fx via enkeltstående optagelser, telefonnotater eller efterfølgende korrespondance med borgeren.

Læs hele afgørelsen her