- Vi har haft to medarbejdere, der uberettiget har slået en række personer op i cpr-registret, siger Jes Svenninggaard, der er direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune ifølge Horsens Folkeblad.

følge Horsens Folkeblad har det ført til, at de to medarbejdere er blevet afskediget. En oplysning kommunen hverken be- eller afkræfter.

Men hvorfor har de to medarbejdere overhovedet lavet de mange opslag i registret, selv om de ikke var berettiget til at gøre det? 

- Mit bud er, at det er sket af ren nysgerrighed. Men jeg ved det ikke, siger Jes Svenninggaard til Horsens Folkeblad. 

Sagen fører til yderligere kontrol

Kommunen blev bekendt med sagen for nogle uger siden. 

- Det gjorde vi ved, at den ene af de to medarbejdere i offentligt rum i forbindelse med et møde giver os anledning til at tro, at han laver opslag, som han ikke burde gøre, siger Jes Svenninggaard til Horsens Folkeblad.

Ifølge avisen blev der straks lukket for adgangen til systemerne for de pågældende medarbejdere. 

- Vi har indført en ny systematik for kontrol, så vi periodisk går ind og laver stikprøver for at se på den faglige begrundelse for at lave de pågældende opslag i systemet. Vi har kontroller med vores egne systemer, men vi har ikke før været opmærksom på, at vi også skulle have et kontrolsystem ved opslag i cpr-registret, siger Jes Svenninggaard.

 

Det har de set

De to ansatte har ved deres søgninger kunnet se navn, adresse, cpr-nummer samt nære familierelationer.

De to medarbejdere har - når de har lavet opslagene - skullet klikke OK til en boks i systemet med regler for at slå op i registret. Og bekræfte at de har forstået, at de kun må bruge deres adgang til fagligt begrundede opslag. 

Horsens Kommune har informeret de berørte borgere.