Kvinde springer fra klippe til klippe

- Verden forandrer sig hele tiden. Derfor skal vi finde modet til at overkomme forandringerne, mener kursusleder og kaospilot Anne Eggebrecht. Foto: Kåre Viemose

Din chef har lige fortalt, at I skal til at arbejde i ny software. Eller måske skal der omstruktureres, så du ryger over i en afdeling, du ikke kender. Det kan også være, at den chef, du har trivedes med i årevis, stopper.

Uanset hvad er kodeordet forandring. Og den slags vækker en respons i de fleste. For mange utryghed, ja endda frygt. - Verden er hele tiden i forandring. Og kræver, at vi hele tiden tilpasser os.

Er man ung, er man vant til, at man er ny til det hele, men har man været på arbejdsmarkedet nogle år, kan man føle sig lidt låst fast, og så kan det være svært at stå i forandringer, forklarer Anne Eggebrecht, der har baggrund som kaospilot og driver konsulentvirksomheden Handlemod.

Hun brænder for at få medarbejdere til at tro på sig selv og opbygge en særlig slags mod: Handlemod. - Handlemod er sat sammen af ordene handlekraft og mod.

- Handlemod er modet til at handle på trods af usikkerhed, uvished og frygten for at fejle. Det er ikke heltemod, for vi skal ikke redde børn ud af brændende bygninger. Det er meget vigtigt at skelne. Det er det mod, som vi har brug for i hverdagen, når vi får en ny opgave, forklarer Anne Eggebrecht.

3 modige råd

Sådan får du mod til forandringer

  1. Skab et sprog for usikkerheden. Find et trygt forum, hvor du kan sige højt, hvis du er udfordret, usikker eller ikke ved, hvordan du skal forholde dig til en ny situation. Dette kan være blandt kolleger, venner, kæresten eller ægtefællen - eller måske hos din leder. Bliv klogere på, præcist hvad det er i forandringen, der gør dig usikker.
  2.  Tænk på loven om det mindste skridt. Skal du lære noget nyt, skal du bryde det helt ned i små skridt. Giv dig selv små korte deadlines: ”Hvad er den første ting, jeg kan gøre inden for en uge, som gør, at jeg bliver mere tryg i den nye forandring?”. Eller: ”Inden ugen er omme, skal jeg se én video omkring emnet”. Eller: ”Mit første skridt er at tale med X og høre hendes perspektiver på emnet”.
  3.  Forpligt dig sammen med andre. Når man gerne vil udfordre sig selv og blive mere handlemodig, kræver det, at man træner for at få konkrete erfaringer. Det er lettere sagt end gjort, og derfor kan man have brug for nogen, der kan støtte én i at gå fra tanker til konkrete handlinger. Forpligt dig ved at involvere en ven eller kollega og få personen til at følge op, efter du har gjort din handling. Og fejr gerne sammen, at du har taget dit første skridt, uanset hvor stort eller småt det er.

    Kilde: Anne Eggebrecht, Handlemod.dk 
Vis mere

FLYGT ELLER BLIV

Dét mod kan du tilegne dig på et nyt kursus, som HK Privat udbyder til efteråret. ”Handlemod til forandring” hedder onlinekurset, der giver værktøjer til at stå selvsikkert i et arbejdsliv, som konstant kalder på udvikling, omstilling og forandring.

På kurset trænes det mindset og mod, der skal til for at udfordre sig selv og tage de næste udviklingsskridt i arbejdslivet.

- Det er undervisning i, hvad handlemod er, og hvordan det kan hjælpe dig. Det er redskaber til at træne din handlekraft. Det er de vigtige skridt fra ”jeg kan ikke” til ”jeg prøver””, forklarer Anne Eggebrecht.

Den frygt, der griber os, når det forventes af os, at vi omstiller os og klarer nye udfordringer, kalder Anne Eggebrecht for ”the flinch”. At ”flinche” er et engelsk ord for det instinkt, vi møder, når vi træder ud i nye, ukendte situationer.

- Det får dig til at flygte, fryse eller kæmpe, så du overlever det uventede. Men i din hverdag er der ikke længere bjørne eller farlige eksplosioner. Derfor flincher du, når du skal tale foran en større gruppe, skal omstille dig til at arbejde online eller får en ny leder. Enhver potentiel ændring i dit liv kan få dig til at flinche. Når du forstår begrebet ”the flinch”, bliver det nemmere at sætte ord på de svære følelser i nye situationer, og det hjælper dig til at få handlemod på trods af usikkerhed, forklarer Anne Eggebrecht.

Læs også: Få råd og vejledning til karriereudvikling

 

FAT I REBET IGEN

Handlemod får vi især, når vi begynder at gøre én bestemt ting: Tale.

Frygten for forandring næres nemlig af, at vi holder den for os selv. Vil man overvinde den, kræver det, at man har et sprog for det, man føler, når man bliver bedt om at tilpasse sig. Heldigvis kan det sprog trænes, så man står bedre i forandringer.

- Det er både et sprog i forhold til en selv. At man selv anerkender, at ”okay, det her føles udfordrende for mig”. ”Her kan jeg ikke følge med”. Men det er også et sprog og en bevidsthed, der skal være blandt kolleger og i forhold til lederen. At man har en arbejdsplads, hvor man har handlemodet til at italesætte, hvordan man forholder sig til forandring. Det er jo sårbart at sige de her ting. Derfor er det vigtigt, at der også på arbejdspladsen er et fælles sprog, forklarer Anne Eggebrecht.

Det er dog ikke kun italesættelsen af det udfordrende, der er hjørnestenen i handlemod. Det er lige så meget bevidstheden om, hvad ens styrker er. De styrker, som man skal bruge til at: ”Få fat i rebet igen”, som Anne Eggebrecht udtrykker det.

Tjek HK's mange kurser og arrangementer for dig, der er medlem

SMÅ SKRIDT AD GANGEN

Magtesløsheden over, at udviklingen går for stærkt, skal vendes til, hvad man kan gøre for at få fat i det reb, som er gledet ud af hænderne. Her er det afgørende blot at kræve små udfordringer ad gangen af sig selv.

- Første skridt er ikke at tage det allerstørste skridt. Du skal bare blive en lille smule handlemodig til en start. Find en tilpas udfordring og læg ud med den. Se for eksempel en kort video om den nye software. Så du kommer lidt uden for din komfortzone uden at ryge helt over i panikzonen fra start, lyder et af de råd, som Anne Eggebrecht også uddyber på kurset.

Hun har oplevet kursusdeltagere, der allerede står mere oprejst og med rank ryg efter to timers kursus. Men bagefter skal man selv fortsætte med at træne sin handlemodsmuskel.

- Det er ligesom en gratis tur i fitnesscentret. Det får man ikke store muskler af, men man lærer, hvordan man skal træne for at få det. Handlemodsmusklen skal trænes, så man kan gå styrket på arbejde og tør udfordre sig selv mere, siger Anne Eggebrecht.