Martin

Martin Rasmussen, Næstformand i HK Danmark

Epinion har foretaget en undersøgelse for HK Danmark blandt 1000 medlemmer, hvor vi har spurgt om, hvordan det har været at vende fysisk tilbage på arbejdspladsen efter ophævelse af de Coronarestriktioner, der betød at mange måtte arbejde hjemmefra i stort omfang. Vi har også spurgt til, hvilke ønsker medlemmerne har til hjemmearbejde fremover og hvordan de oplever arbejdsgivernes indstilling til hjemmearbejde.

Jeg håber, at cheferne er mere fremtidsorienterede og positivt indstillede over for fleksible måder at arbejde på, end vores undersøgelse viser.
Undersøgelsen er besvaret i de sidste to uger af august, hvor de fleste var tilbage fra sommerferie. Når vi spørger vores medlemmer, hvor mange procent af deres kollegaer, der på det tidspunkt var tilbage på arbejdspladsen, så svarer de, at det er knap 85 %.

To ud af tre vil gerne arbejde hjemme 
Vores undersøgelse viser, at to ud af tre HK-medlemmer gerne vil arbejde hjemmefra to dage om ugen eller mere (en ud af tre vil gerne arbejde tre til fire dage eller fem dage om ugen) – hvis de selv kunne vælge. På den anden side svarer medlemmerne, at to ud af tre arbejdsgivere stiller krav om fysisk fremmøde enten tre til fire dage om ugen eller fem dage om ugen.

Vi ser derfor her en uoverensstemmelse mellem arbejdsgivernes krav og medarbejdernes ønsker. 

- Jeg håber, cheferne er mere fremtidsorienterede og positivt indstillede over for fleksible måder at arbejde på, end vores undersøgelse viser. Vi så under hjemsendelserne, at produktiviteten var høj på hjemmekontorerne, så vi ønsker i HK, at arbejdsgiverne går i dialog med de ansatte om mulighederne for hjemmearbejde, i stedet for at tvinge noget igennem, siger Martin Rasmussen, Næstformand i HK Danmark. 

Man glemmer det gode arbejdsmiljø
På de fleste arbejdspladser er medarbejderne ikke inddraget i, hvordan man kommer godt retur efter Coronahjemsendelserne. Undersøgelser har vist, at især det psykiske arbejdsmiljø har været udfordret – specielt hos de unge. Unge lønmodtagere mistrives med hjemmearbejde (fho.dk)

Tre ud af fire medlemmer svarer, at det ikke er blevet drøftet, når vi spørger til en dialog på arbejdspladsen om, hvordan man undgår et for stort arbejdspres, når alle er fysisk tilbage til arbejdspladsen. 

- Det er ærgerligt, hvis arbejdsgiverne er så forhippede på at få alt tilbage ved det gamle og ikke tager de gode erfaringer, som mange har med sig til et ”nyt normal” med trivsel og arbejdsglæde i højsæde, fortæller Martin Rasmussen, Næstformand i HK Danmark. 

Det er vigtigt at tage godt hånd om medarbejderne og lære af erfaringerne nu, mens tid er. Der er et åbent vindue nu, hvor vi kan blive klogere. Gør man ikke det, så risikere arbejdspladserne at fryse til og stivne på et sted, hvor man gør alting, som man gjorde før Corona.
Jeg vil appellere til arbejdsgiverne om at finde gode konkrete løsninger, så det gode arbejdsmiljø bibeholdes her efter corona og ikke blot glemmes, fordi vi skal have effektiviteten i gang.
Holde fast i roen og fordybelsen 
Vi skal samtidig holde fast, i de positive ting vi lærte under coronahjemsendelserne. Men tre ud af fem af vores medlemmer svarer, at det ikke er blevet drøftet på arbejdspladsen, hvordan man fastholder fordybelsen fra hjemmekontoret på den fysiske arbejdsplads. Og samtidig viser undersøgelsen også, at fire ud af ti medlemmer frygter støjgener og forstyrrelser på den fysiske arbejdsplads i forbindelse med den fysiske tilbagevenden for alle på arbejdspladsen. Det overrasker ikke Martin Rasmussen. 

- Under corona hørte vi netop fra vores medlemmer, at de var glade for hjemmearbejde, fordi det gav dem en stor grad af ro og fordybelse i deres arbejde. Derfor kan jeg godt forstå, at så mange er bange for, at de nu skal tilbage til storrumskontorerne, hvor det kan være svært at finde ro. Jeg vil gerne appellere til arbejdsgiverne om at finde gode konkrete løsninger, så det gode arbejdsmiljø bibeholdes her efter corona og ikke blot glemmes, fordi vi skal have effektiviteten i gang for fuld skrue, fortæller han. 

Der mangler stadig retningslinjer for hjemmearbejde 
Mange steder er der nogle retningslinjer eller aftaler for hjemmearbejde, men desværre svarer mere end hver tredje, at der ikke er aftaler eller retningslinjer på plads. Ifølge Martin Rasmussen, Næstformand i HK Danmark, kan det være grobund for et dårligt arbejdsmiljø for vores medlemmer, når der ikke er tydelige rammer. 

- Usikkerhed skaber stress. Så når man som medarbejder ikke ved, hvor meget man må arbejde hjemme og hvor meget man skal være på kontoret, så skaber det ikke et godt arbejdsmiljø og i sidste ende kan det betyde, at folk går ned med stress, fortæller han og fortsætter.  

- Jeg ønsker, at lederne simpelthen tager det her op med medarbejderne og finder individuelle løsninger. Det er vigtigt for HK at hjemmearbejde er frivilligt og ikke bliver på bekostning af arbejdsmiljøet eller de ansattes rettigheder. Det ser desværre ud til, at arbejdsgiverne er tilbageholdende med at give medarbejderne den fleksibilitet, hvilket kan undre, hvis man vil være en attraktiv arbejdsplads, afslutter Martin Rasmussen, Næstformand i HK Danmark.