Det koster kassen at persondata og patientjournalser i praksis kunne tilgås og ses af alle nysgerrige sjæle.

Region Midtjylland er derfor blevet politianmeldt med krav om at betale en kæmpe bøde på 400.000 kroner.

Sagen er opstået efter et livsstilscenter havde cirka 100.000 fysiske patientjournaler placeret i en bygning, hvor alle patienter og medarbejdere nærmest havde fri adgang, ligesom forbipasserende gennem et vindue kunne se omslagene på nogle af journalerne med navn, personnummer og speciale.

Problemet skete fordi de udleverede nøglekort gav adgang til alle dele af bygningen.

Skolesekretærer skal være opmærksomme

Helsingør Kommune fik alvorlig kritik fra Datatilsynet, fordi skoleelevers brug af Chromebook og skoleplatformen Gsuite (Workspace) gav problemer med databeskyttelsen.

Kommunen ikke var opmærksom på, at Googles betingelser for en række tillægsprogrammer, gjorde, at eleverne kunne lave opslag og kommentere på andres opslag i YouTube, hvor navn, skole og klasse i strid med databeskyttelsesfordningen blev offentliggjort i forbindelse med opslaget.

Datatilsynet siger i afgørelsen, at det ved brugeroprettelse til Chromebook og brugen af G-Suite/workspace er nødvendigt at konfigurere adgangen til applikationerne og måden, de fungerer på, så de kan benyttes på en lovlig måde.