Hvis du tager en kommunom-, sundhedskommunom eller diplomuddannelse, gælder der en regel om, at du skal afslutte uddannelsen inden for seks år. Men det er muligt at få dispensation, så fristen kan forlænges. Du skal blot sende en ansøgning til uddannelsesstedet på et tidspunkt, efter at du har studeret i mindst fem år.

Tiden med corona har for mange været en barriere for at tage et modul eller få lavet den afsluttende eksamensopgave, og hvis det har været tilfældet, skal man huske at anføre ”covid” som årsag. Andre gode grunde kan være barsel, sygdom eller arbejdsmæssige forhold.

Kontakt professionshøjskolerne, hvoraf nogle har dispensationsansøgningsskema på deres hjemmesider. Hos Komponent (tidl. COK) kan man finde det her