Efter de massive problemer i udrulningen af KSD (Kommunernes Sygedagpenge system) gik Folketingets ombudsmand i sagen.

Blandt andet bad han om løbende at få status på, hvordan det gik med retssikkerhed og fejludbetalinger.

Beskæftigelsesministeriet/STAR har netop sendt en status til ombudsmanden.

Den overordnede konklusion – på baggrund af oplysninger fra KL – er at fejlretning og udvikling forløber planmæssigt.

Ingen fejl i stikprøvekontrol

Dog pointerer STAR, at man vil have ekstra fokus på den kommunale regnskabsafslutning for 2021, herunder revisorerklæringer, om fejludbetalinger.

Det skyldes, at man for 2020 har registreret mere end 100 sager med fejludbetalinger til borgere.

Men Kombit oplyser, at disse fejl skulle være rettet nu – blandt andet har en stikprøvekontrol, foretaget af KMD i marts 2021 ikke afsløret tilsvarende fejl i beregninger og udbetalinger.

STAR konkluderer derfor, at man nu løsner grebet lidt om Kombit ved ikke at have faste statusmøder, men blot at der skal tages kontakt til STAR, hvis der opstår problemer.