Trods store omrokeringer, få ressourcer og en frygt for sammenbrud har landets kommuner løftet opgaven med at inddrive ejendomsskatter meget tilfredsstillende.

Det viser en ny evaluering som KL har udarbejdet sammen med Skatteministeriet. 

Kommunerne er blandt andet lykkedes med at nedbringe antallet af ejendomsskatterestancer og øvrige fortrinsberettigede krav med 60 procent. Samtidig viser evalueringen, at resultaterne er opnået med relativt få gennemførte tvangsauktioner og en meget begrænset involvering af Fogedretten.

Ikke behov for justeringer af lov

Evalueringen dækker frem til indgangen til 2020 og er et produkt af en politisk aftale i Folketinget.

Der blev stillet en evaluering i udsigt efter, at det i 2017 blev besluttet, at kommunerne skulle overtage inddrivelsesopgaven midlertidigt fra SKAT.

Målet var at vurdere omfanget af sager, hvor tvangsauktioner ikke er hensigtsmæssig. Derfra skulle det vurderes om, der var behov for at foretage justeringer i lovgivningen.

Men det vurderer Skatteministeriet på baggrund af evalueringen, at der ikke er.