Listen er ikke udtømmende, men den omfatter de kandidater, der har benyttet sig af muligheden for HK Nordjyllands valgkampsstøtte 

Navn

 

Torben Ringe Christensen

Kontaktoplysninger

Telefon: 24445993

Mail: T_ringe@sol.dk

Hodalsvej 39

9500 Hobro

Kandidat til

 

Regionsrådsvalget, Nordjylland

Opstillingssted

 

Mariagerfjordkredsen

Parti/Borgerliste

 

Socialdemokratiet

Mærkesager

 

Mærkesager:

 • Et nært sundhedsvæsen hvor de små sygehuse bevares.

 • ·Øget forebyggelse inden for
  sundhedsområdet i hele Region Nordjylland.

 • Initiativ som ”Fri-hospitaler” hvor politikere giver plads til at medarbejdere og ledere selv udfylder rammerne og sætter det faglige hold i hverdagen.

 • ·Øget frihed for medarbejdere – unødigt dokumentation skal reduceres kraftigt.

 • ·Øget fokus på psykiatrien. Jeg skelner ikke mellem fysiske og psykiske sygdomme.

 • Et sundt, nært og grønt Nordjylland. Vi skal være førende inden for klima og miljø. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver det.

Foto

 Torben Ringe Christensen - kandidat til KV21

Navn

 

Kim Nibe

Kontaktoplysninger

Mail: kimnibevenstrejammerbugt@gmail.com

Tlf.: 4110 6375

Adresse: Elmevej 10, 9460 Brovst

Kandidat til

 

Kommunalbestyrelsen

Opstillingssted

 

Jammerbugt Kommune

Parti/Borgerliste

 

Venstre

Mærkesager

 

 • Trygge & Sikre Skoleveje: Skolevejene skal sikres, således det er trygt for forældre at sende deres barn afsted til fods eller cykel. Farten skal ned, overgange skal sikres endnu bedre og lokale kampagner skal sikre at bilisterne øger deres opmærksomhed omkring skolerne.

 • Lægevagten tilbage til Brovst: Beslutningen om at lukke lægevagten i Brovst, kom som en beslutning udelukkende baseret på økonomi og ikke borgernes tryghed. Det er urimeligt at forældre til et sløjt barn skal ud og køre op mod en time midt om natten og dette er endda hvis man har en bil. Mange har ikke selv en bil og er derfor overladt til offentlig transport eller at ”håbe” på at barnet får det bedre. Ydermere er den vestlige del af Jammerbugt kommune ofte besøgt af turister, som også skal kunne få lægehjælp i tilfælde af sygdom.

 • Tryghed i nærmiljøet: Alt for mange har uheldige oplevelser med, særligt utilpassede og rodløse, unge som færdes på torve og mindre pladser efter mørkets frembrud. Vi skal skabe nogen tilbud til disse unge, så de har et sted at forsamle sig under ordnede forhold. De unge der ikke vil deltage i disse tilbud, skal hjælpes gennem ssp samarbejdet og evt. ppr. Vi må ikke blive berøringsangst over for disse unge eller deres familier.

 • Sikre valgfriheden: Gennem et bredt udbud af private og kommunale aktører, skal der sikres valgfrihed til bl.a. den ældre borger der har brug for hjælp i sit seniorliv. Hvis ikke det tilbud kommunen tilbyder, skal det være en mulighed at tilvælge et privat tilbud. For forældre skal det være en ret at tilvælge fx en privat vuggestue, en friskole eller et andet privat tilbud, såfremt det kommunale ikke står mål med de ønsker og krav man har til ens barns hverdag.

Foto

 Kim Nibe - Kandidat til KV21

 

Navn

 

Susanne Møller Jensen

Kontaktoplysninger

Mail: smj@jammerbugt.dk

Telefon: 22265026

Adresse: Engvej 197, Nørhalne, 9381 Sulsted

 

Kandidat til

 

Jammerbugt Kommune

Opstillingssted

 

Jammerbugt Kommune

Parti/Borgerliste

 

Socialdemokratiet

Mærkesager

 

 • BØRN OG UNGE: Noget der ligger mit hjerte nært, er vores børn og unge, især de som har det vanskeligt i en tidligt alder. Det kan være børn og unge der er ordblinde, talblinde, børn med særlige behov og de børn, som har ondt i sjælen eller er psykisk udfordret.

 • Tidlig indsats er kodeordet, jo før de får hjælp, jo bedre. Uanset hvilke behov, vores børn og unge har, så skal de føle, at de lever et godt og trygt liv i Jammerbugt Kommune, og der bliver taget hånd om dem.

   

 • Vores institutioner og skoler skal prioriteres, og vi skal have en bedre normering, og der skal i flere timer vore tolærerordning, også kaldet co-teaching

 • BY OG LAND: Der skal udstykkes flere kommunale byggegrunde og bygges flere almene boliger over hele kommunen, også i vores mindre lokalsamfund. Jeg vil arbejde for flere ældrevenlige boliger, så borgerne kan blive i nærområdet af, hvor de har levet det meste af deres liv, hvis de ønsker det.

   

 • SUNDHED: Helt fra dagpleje-/vuggestue-alderen, skoleårene og i voksenlivet skal vi lære at spise sundt og dyrke motion, så det op igennem livet bliver en selvfølgelighed og en god vane. Vi belønnes med et sundere liv, mindre sygdom og mere energi.

   

 • LANDDISTRIKTERNE: Vi skal bakke op om alle vores ildsjæle, så de bevarer gløden, gnisten og interessen for at gøre deres lokalsamfund til et endnu bedre sted at leve og bo.

   

 • ÆLDRE– OG HANDICAPVENLIG KOMMUNE: Vi skal have en ældrevenlig kommune, hvor vores borgere får den individuel hjælp, pleje og omsorg, som de har fortjent efter et langt liv. Det samme gælder for de handicappede, uanset alder, så skal de have den hjælp og Der skal være mere tid i hjemmeplejen, vi skal fokusere mere på motionen og kosten, samt at denne målgruppe holder sig i gang og i bevægelse.

   

 • ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE: Vores kommune skal yde en hurtig og kompetent service til de virksomheder, der er i kommunen, men også de iværksættere der går med tanker om at starte en ny virksomhed. Vi skal hjælpe vores ledige, både forsikrede og ikke-forsikrede borgere, tilbage i beskæftigelse. Det er tillige vores opgave at hjælpe og støtte de unge, som ikke er afklaret om, hvilken uddannelses vej de skal i livet. Der skal være endnu mere fokus på de faglige erhvervsuddannelser, som vi har meget brug for i vores kommune, men også i resten af landet.

 

Foto

Susanne Møller Jensen - Kandidat til KV21Foto: Erik Sahl.

 

 

 

Navn

 

André Osnes

Kontaktoplysninger

Elmelunden 7, 9260 Gistrup

Telefon nr: 30489296

Andre.osnes@gmail.com

Facebook.com/AndreOsnesmfl

Kandidat til

 

Kommunalvalg

Opstillingssted

 

Aalborg

Parti/Borgerliste

 

Socialdemokratiet

Mærkesager

 

Den grønne omstilling med klimarigtige valger en vigtig del af al fremtidig politik.72% af befolkningen i den vestlige verden bor i byområder. Derfor skal vi sikre klimarigtig håndtering af affald og spildevand. Vi skal sortere, rense og genanvende alt. De kommunale forsyningsselskaber skal levere varme, vand og fjernkøling via bæredygtige teknologier.

... Aalborg Kommune er langt fremme med den grønne omstilling, og vi skal fortsat være på forkant. Kommunen, borgere, erhvervslivet og Aalborg universitet skal sammen skabe fremtidens klimateknologi og dermed sikre både klimaet og fremtidens arbejdspladser.

 

Sundhed, hjemmepleje og sociale fællesskaber er vigtige elementerfor at få det gode liv.Alle borgere skal have den behandling og pleje de har behov for, når behovet er der og der hvor de bor. Plejepersonale, HK'ere og øvrige ansatte har alt for travlt. Det skal ændres, så det er meningsfyldt både at være bruger af pleje, og være ansat. Samarbejdet mellem Region og Kommune skal styrkes og borgeren skal opleve en forenkling, sådan at det er nemt at få og benytte de tilbud der er.

 

Aalborg erden by i Danmark flest mennesker ønsker at flytte til. De seneste 10 år er byen vokset med mere end 20.000 nye borgere, og byen forventes at vokse mindst lige så meget i de næste 10 år. Vi skal huske at Aalborg også er de mange bysamfund, der ligger rundt omkring. Her skal vi sikre udvikling af skoler og daginstitutioner, med rimelige normeringer. Vi skal også sikre adgang til kollektiv trafik, cykelstier og mulighed for liberalt erhverv.

 

Men der er også andre vigtige sager som f.eks.:

Vores børner fundamentet for vores fremtidige samfund. Derfor skal alle børn have gode muligheder, gode institutioner og de bedst mulige vilkår under deres opvækst og uddannelse. De skal arve en klode med sundt og bæredygtigt miljø. Det er vores børn som skal bo i og udvikle vores Bæredygtige Velfærdssamfund.

Foto

 Andre Osnes - Kandidat til KV21

 

 

Navn

 

Peter Skriver Nielsen

 

Kontaktoplysninger

Møllevænget 18

7760 Hurup Thy

 

Mobil: 61655902

Mail: s@enthybo.dk

www.enthybo.dk eller facebook.dk/PeterSkriverNielsen

Kandidat til

 

Kommunalbestyrelsen

Opstillingssted

 

Thisted Kommune

Parti/Borgerliste

 

Socialdemokratiet

Mærkesager

 

 • Naturlig natur for alle

 • Grøn omstilling både privat og erhverv

 • Bedre og billigere grøn offentlig transport

 • Flere og velholdte cykelstier

 • Netværk at elcykler i og mellem byerne

 • Infrastruktur til og fra samfundet omkring os

 • Hurtig og effektiv bygge og sagsbehandling

 • Byggegrunde til bolig og erhverv

 • Attraktive boligformer som imødegår trivsel og livskvalitet

 • At fokusere på borgernes ressourcer frem for deres mangler

 

Foto

 Peter Skriver Nielsen - Kandidat til KV21

 

 

 

Navn

 

Lene Nielsen

 

Kontaktoplysninger

Ålborgvej 42

9560 Hadsund

Tlf. 24825112

Mail: lene1184@privat.dk

Følg mig på facebook.

Kandidat til

 

Byrådet

Opstillingssted

 

Mariagerfjord Kommune

Parti/Borgerliste

 

Socialdemokratiet

Mærkesager

 

EN KOMMUNE MED PLADS TIL ALLE

 • Den gode alderdom for vores ældre, der vil være forskellig og individuel for den enkelte.

 • Fremtidens Bo og Dagtilbud skal føres ud i livet – relationer er vigtige hele livet. Vi skal gøre brug af de gode erfaringer man har gjort andre steder.

 • Fortsat vigtigt med støtte og aflastning til pårørende til mennesker med en demenssygdom.

 • Bedre normering på vores plejecentre og botilbud (nattevagterne)

 • Tildeling af en plejehjemsplads kan også ske for at give tryghed og forebygge ensomhed. Ikke alene med baggrund i en fysisk funktionsnedsættelse.

 • Fastholde brugen af Musikterapi på flere fagområder. Andre faggrupper skal også tænkes ind.

 • Rekruttering og fastholdelse af kommunens medarbejdere. Med udgangspunkt i åbenhed, tillid, samarbejde og synlig ledelse. Blive set og hørt er afgørende for en bedre trivsel i arbejdet.

Vi har et ansvar for os selv og for hinanden.

 

Foto

Lene Nielsen - kandidat til Kommunalvalg 2021